Thuis in een voormalig verzorgingshuis

  • Zorgen voor elkaar

Sommige verzorgingshuizen worden ‘doorbestemd’ als woongebouw voor ouderen.  Het veranderen van de bestemming zorg naar wonen, leidt er nog niet altijd toe dat zulke gebouwen als woonomgeving aanvoelen. Het gebouw IJsselburgh in de Rotterdamse wijk Beverwaard is door eigenaar Woonbron aangewezen als zogeheten ‘special’ waarin extra aandacht besteed wordt aan toegankelijkheid, ontmoeting en beheer. Een eerste quickscan moet helpen in kaart te brengen wat er nodig is om de toegankelijkheid en wayfinding te verbeteren en de entreezone meer uitnodigend te maken. 

Ontwerpopgave

Hoe kan gebouw de IJsselburgh nog beter bijdragen aan het zelfstandig wonen van haar  oudere bewoners? De focus ligt hierbij op de rolstoeltoegankelijkheid van de appartementen; de kleuren, routing en bewegwijzering door het gebouw en de ontmoetingsfunctie van de entreezone.

In deze onderzoekende fase blijft de interactie met gebruikers vooralsnog beperkt. Via (sociaal) beheerders worden gebruikers-ervaringen opgehaald, maar er worden nog geen verwachtingen geschept bij bewoners.

Projectdetails

Locatie
Schinnenbaan 130, Rotterdam

Periode
september – november 2022

Opdrachtgever
Woonbron

Type
Quickscan, woongebouw

Projectteam
Pieter Graaff, Maud Ebbers
m.m.v. Marlies Franken en Jos Gouweloos

Ontwerpbenadering

De kunst is om de extra aandacht voor toegankelijkheid zo onzichtbaar mogelijk te realiseren in het bestaande gebouw. Een woonomgeving die niet aanvoelt als een zorggebouw maar als een thuis. Waar weinig drempels zijn maar waar de leuningen en beugels je ook niet tegemoet
schreeuwen. Waar je elkaar ‘toevallig’ tegenkomt bij de entree en waar je gemakkelijk de weg vindt in de gangen. Op dit moment lijken alle gangen op elkaar en is de vloerafwerking vies en sleets. Bovendien voelen bewoners zich niet altijd veilig en schieten leuningen en markeringen soms te kort.

In de organisatie van de wayfinding van het gebouw gaan we uit van drie vragen: 

  • Waar ben ik?
  • Waar moet ik heen?
  • Wanneer ben ik er?

Door op verschillende manieren onderscheid te maken tussen de gangen merken bewoners onbewust wanneer ze op de verkeerde verdieping zijn uitgestapt.

Manoeuvreerruimte

In de appartementen zelf kan met een aantal gerichte ingrepen de manoeuvreerruimte worden vergroot. Ook is onderzocht of er in de appartementen ruimte kan worden gemaakt voor het stallen van een scootmobiel, zodat dit niet langer op de gang hoeft te gebeuren. De meeste ingrepen in de woning zijn zo gekozen, dat zij ook voor bewoners die goed ter been zijn een verbetering vormen.

Een welkome entree

De entreezone beschikt onder andere over een kapper, pedicure, een groot restaurant en een recreatiezaal. Deze functies zijn voor de bewoners maar ook steeds meer bedoeld voor mensen uit de buurt. De wens is daarom een uitnodigende entreezone te realiseren waar ook bezoekers zich welkom voelen. Op dit moment loop je als bezoeker eerst tegen de postvakken van de bewoners aan. Dit maakt meteen duidelijk dat je te gast bent in een woongebouw. 

We stellen daarom voor de grens tussen de publieke ruimtes en het woongedeelte te verleggen, waardoor de voorzieningen niet in het woongedeelte van het complex liggen. De indeling van de entreezone wordt in ons voorstel aangepast zodat zichtlijnen ontstaan die helpen bij de oriëntatie in het pand en het duidelijker wordt welke delen publiek of privé zijn. 

 

 

De entree van de IJsselburgh wordt op dit moment gekenmerkt door een ophaalbrug met twee leeuwen ernaast en is gelegen aan een drukke weg. Een luifel en betere oversteekmogelijkheden moeten het gebouw aantrekkelijker maken als plek van ontmoeting. 

Momenteel wordt onderzocht welke van de voorgestelde ingrepen haalbaar zijn om mee te nemen bij een aankomende onderhoudsbeurt. 

Locatie project

Gerelateerd aan dit project

Projecten, nieuws en artikelen gerelateerd aan de IJsselburgh:

Meer weten?

Mail pieter@deopenkaart.nl 
of bel 06-18539418