Expertise: Co-creatie in gebiedsontwikkeling

De ontwikkeling van een gebied vraagt om samenwerking tussen verschillende experts én  gebruikers. 

Er komen steeds meer opgaven en uitdagingen samen in gebiedsontwikkeling. Dat vraagt om intensieve vormen van samenwerking. In de nieuwe omgevingswet is ‘participatie’ verplicht bij ruimtelijke ontwikkelingen. Met de juiste expertise en een doordacht procesontwerp leidt dit tot meerwaarde.

Waarom gebiedsontwikkeling
& co-creatie?

In een bestaande stad of regio is er niet één partij die beslist over de toekomst van een gebied. Effectieve samenwerking draagt bij aan een hogere kwaliteit.

Onze meerwaarde
bij gebieds-ontwikkeling

Een procesontwerp waarin de expertise van gebruikers en professionals wordt samengebracht leidt tot sociaal, relationeel, politiek en financieel kapitaal.

Relevante projecten

Meer dan een ontwerp:

Ervaringsdeskundigheid

De kennis van gebruikers inbrengen in het proces

Programma op maat

Weten waar behoefte aan is, energie benutten

Initiatieven en ambassadeurs

Samen de ontwikkeling verder brengen en het resultaat uitdragen

Meer weten?
Mail hanneke@deopenkaart.nl 
of bel 06-30281636