Hallo, wij zijn
Open Kaart

Wij zijn een ontwerpbureau voor architectuur, stedenbouw en communicatie. We werken in
co-creatie met bewoners, gemeenten en andere partijen aan ruimtelijke vraagstukken.

Over ons ›

Wessel Jonker | architect

Ontwerpen doe je voor mensen.
Dat begint met goed luisteren: de gebruiker is expert. Met plezier maak ik hiervan een verrassend ruimtelijk ontwerp waarin die kennis tot leven komt.
E-mail

Pieter Graaff | architect

Bouwen en verbouwen is als sleutelen aan een levend organisme. Daarom is het belangrijk om de ervaringen en inzichten van gebruikers in het ontwerpproces te betrekken.
E-mail

Jurrian Arnold | stedenbouwkundige

Ik betrek het liefst zoveel mogelijk mensen bij een ontwerp. Op zoek naar verrassende creatieve oplossingen die op alle schaalniveaus aansluiten bij de beleving van mensen.
E-mail

Hanneke Stenfert | architect

Met verhalen over hoe mensen graag wonen, werken en leven ga ik graag aan de slag. Begrip van het alledaagse leven en de achterliggende waarden zie ik als essentiële ingrediënten van een duurzame en vitale leefomgeving.
E-mail

Dit is wat we doen

Open Kaart is gespecialiseerd in ontwerpopgaven waar meerdere belanghebbenden bij betrokken zijn. Wij betrekken deze partijen door co-creatie.

Co-creatie biedt veel voordelen. Zoals het verbinden van bewoners, creëren van draagvlak en het inbrengen van ervaringsdeskundigheid.

Wij doen dit van zolder tot polder; voor bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheid.

En dit houdt ons bezig...

Up to date blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Bij het inschrijven ga je akkoord dat wij je e-mailadres verwerken.

Expertise: Ruimte voor ontmoeting

Hoe kunnen we plekken maken waar verschillende gebruikers zich welkom voelen?

Ontdek ruimte voor ontmoeting ›

Expertise: Gebiedsontwikkeling

De ontwikkeling van een gebied vraagt om samenwerking tussen verschillende experts én  gebruikers. 

Ontdek gebiedsontwikkeling ›

Expertise: Samen thuis

Zelf of samen een huis (ver)bouwen is geen alledaagse bezigheid. Een goed proces met bewoner en architect is belangrijk.

Ontdek samen thuis ›

Samenwerken?
Mail ons op contact@deopenkaart.nl,
of bel ons op 06-51841884