Samenwerken aan een nieuw stuk Breda

  • Gebiedsontwikkeling

In 2023-2024 komen een oud kazerneterrein en het naastgelegen belastingkantoor in handen van de gemeente Breda. Die koopt dit gebied van het Rijk om het te ontwikkelen tot een nieuw stuk Breda. Werktitel: het Seeligkwartier

De ambitie is dat de ontwikkeling echt iets gaat bijdragen aan de stad en dat de invulling door Bredanaars bepaald wordt. Duidelijk is dat er woningen komen, een rivier en een park. Maar hoe precies, dat is een vraag voor de hele stad. Open Kaart zorgt ervoor dat iedereen die dat wil kan meedenken over de toekomst van dit gebied. Deze gezamenlijke visie hebben we samengevat in een video en magazine en wordt met deelnemers aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Video afspelen

Ontwerpopgave

De kans om er een stuk binnenstad bij te krijgen heb je niet elke dag. Het is een bijzonder cadeautje dat je zorgvuldig moet uitpakken. Om tot het best denkbare plan voor Seeligkwartier te komen, spraken bewoners, experts en de gemeente onder begeleiding van Open Kaart samen over het gewenste karakter van dit lang ‘gesloten’ gebied.

Bijzonder is dat ook de planeconomie onderdeel is van de publieke dialoog. Door kosten en opbrengsten van verschillende ideeën bespreekbaar te maken wordt de co-creatie echt tastbaar. 

Projectdetails

Locatie
Seeligkwartier, Breda

Opdrachtgever
Gemeente Breda

Periode
2020 – Heden

Type
Gebiedsontwikkeling

Projectteam
Jurrian Arnold en Pieter Graaff

In samenwerking met:
Bureau Middelkoop, ProducedbyMM, De Ontwerpers, Urban Living Lab, e.v.a.

Publicaties:

Het Seeligkwartier is een publiek geheim van Breda. Veel mensen kennen het, maar je mag er niet komen. De gemeente Breda vroeg Open Kaart om met de hele stad een visie te maken op het gewenste karakter van dit nieuwe stuk binnenstad. Een prachtig vertrekpunt voor een open gesprek, dat verder gaat dan het ophalen van ideeën. Bredanaars kunnen op gelijkwaardige manier meewerken aan de toekomst van dit gebied. 

Het project wordt mede ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De aanpak wordt door het fonds erkend als innovatieve manier van werken in de geest van de omgevingswet.

De opbrengsten van de co-creatie zijn opgetekend in een speciaal magazine. Klik op de afbeelding om het magazine te downloaden.

Ophalen en verbeelden

Hoe zorg je ervoor dat heel Breda kan meedenken over de toekomst van een afgesloten stuk binnenstad? In corona-jaar 2020 werkten we met jong en oud, online en offline aan de visie voor het Seeligkwartier. Onze belangrijkste troef: we lieten Bredanaars zelf bepalen waar de visie over zou moeten gaan. En we namen ze serieus door ook ambtenaren, een planeconoom en andere experts een actieve rol te geven bij de bijeenkomsten.

Met de inzet van vlogs en samenwerking met studenten van het Urban Living Lab worden ook Bredanaars bereikt die de ruimtelijke ontwikkeling van hun stad niet op de voet volgen. Dankzij een samenwerking met lokale omroep BredaNu hebben uiteindelijk meer mensen online meegedaan aan de stadsdialoog halverwege het proces, dan er zonder maatregelen in een zaal zouden passen. Ook twee basisschoolklassen en een minor van een middelbare school maakten plannen voor het gebied.

De visie wordt met deelnemers aan de gemeenteraad gepresenteerd en onder een breed publiek verspreid in de vorm van een magazine

Locatie Project

Gerelateerd aan
Seeligkwartier Breda

Projecten, nieuws en kennisartikelen gerelateerd aan het Seeligkwartier Breda.

Meer weten?
Mail jurrian@deopenkaart.nl 
of bel 06-51841884