Werken aan de toekomst van het landelijk gebied

  • Gebiedsontwikkeling

In gemeente Voorst, landelijk gebied tussen de steden Deventer, Apeldoorn en Zutphen, is de druk op de ruimte heel concreet voelbaar. Het platteland is dé plek waar grote maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie en de landbouwtransitie moeten plaatsvinden. Tegelijkertijd wordt naar het buitengebied gekeken voor woningbouw en de opwek van duurzame energie. De gemeente heeft daarom behoefte aan een heldere blik op de toekomst van haar buitengebied. 

Ontwerpopgave

Hoe ziet het platteland van de toekomst eruit? In gesprek met bewoners, boeren en andere grondeigenaren verkent Open Kaart hoe de uiteenlopende opgaven en belangen samen kunnen komen in het buitengebied van Voorst. 

We werken toe naar een lokaal Programma Landelijk Gebied, dat belangen weet te combineren waar dat kan en heldere keuzes maakt waar dat moet, voor een buitengebied met perspectief.

Projectdetails

Locatie
Gemeente Voorst, Gelderland

Opdrachtgever
Gemeente Voorst

Periode
Maart 2023 – heden

Type
Gebiedsontwikkeling, visie

Projectleiding
Hanneke Stenfert

m.m.v. Jurrian Arnold, Maud Ebbers
In samenwerking met Peter Veldt

Publicaties

Het speelveld in kaart

Als eerste stap in het maken van het Programma Landelijk Gebied, brengen we het speelveld -letterlijk- in kaart. We kijken daarbij naar verschillende lagen en thema’s, zoals het bodem- en watersysteem, de agrarische activiteiten, natuur, cultuurhistorie, lokaal initiatief en meer. 

We zetten op een rij wat er is, welke projecten al zijn gedaan, welke ambities leven en wat er nodig is. We doen dit door beschikbare data op kaart te zetten, maar ook door een diverse groep mensen te interviewen. Zo krijgen we de feiten op tafel, maar ook een eerste indruk van waardering en beleving van de diverse belanghebbenden.

In gesprek over de toekomst van het buitengebied

Op basis van de verkenning van het speelveld formuleren we de belangrijkste uitdagingen voor het Voorster buitengebied. Met deze uitdagingen gaan we breder in gesprek. In een reeks bijeenkomsten verdiepen we de opgaven én zoeken we met elkaar naar oplossingen voor een toekomstbestendig platteland.

Belangen combineren waar dat kan, heldere keuzes maken waar dat moet

In de gesprekken brengen we verschillende belangen bij elkaar. Alleen zo kunnen we ontdekken waar en hoe belangen te combineren zijn. En waar dat niet kan? Daar moeten scherpe keuzes gemaakt worden. Door opties voor deze keuzes met belanghebbenden te bespreken, brengen we de voor- en nadelen vooraf in beeld. Zo kan een betere afweging gemaakt worden.

Eigen regie

Met het Programma Landelijk Gebied neemt gemeente Voorst het heft zelf in handen. Ze wacht niet (enkel) af wat er vanuit provincie en rijk op Voorst afkomt, maar zoekt actief naar de ruimte die de gemeente zelf heeft om bij te dragen aan de toekomst van het landelijk gebied. Zo wordt maatwerk mogelijk. 

Programma Landelijk Gebied

Het Programma Landelijk Gebied bestaat straks zowel uit een visie, een afweegkader en een uitvoeringsagenda. In de visie worden keuzes vastgelegd. Het afweegkader biedt ambtenaren handvatten om integrale afwegingen te maken bij toekomstige initiatieven in het buitengebied. In de uitvoeringsagenda wordt benoemd waar gemeente en bewoners mee de slag gaan. 

Locatie project

Gerelateerd aan dit project

Projecten, nieuws en artikelen gerelateerd aan het Programma Landelijk Gebied:

Meer weten?

Mail hanneke@deopenkaart.nl 
of bel 06-30281636