Door grond verbonden

  • Gebiedsontwikkeling

Een toekomstbeeld voor de polder, gemaakt op basis van verschillende bijeenkomsten en gesprekken met mensen van binnen en buiten Nijbroek. De gezamenlijke visie is een middel voor een door Nijbroekers om aan de slag te kunnen gaan met het realiseren van de zelf verwoorde toekomst. Het biedt een leidraad voor zowel Nijbroekers als gebiedspartijen om keuzes af te wegen, krachten te bundelen en te versterken wat de polder bijzonder maakt.

Ontwerpopgave

Hoe zorgen we ervoor dat Nijbroek ook in de toekomst een aantrekkelijke plek blijft om te wonen, te werken en te verblijven?

Met die vraag als vertrekpunt heeft Open Kaart samen met de inwoners van Nijbroek een toekomstbeeld ontwikkeld. Dit beeld laat niet alleen de bestaande kwaliteiten zien, maar biedt ook aanknopingspunten voor particulier initiatief.

Projectdetails

Locatie
Nijbroek, gemeente Voorst, Nederland

Periode
2018

Type
visie, gebiedsontwikkeling, buitengebied

Projectleiding
Hanneke Stenfert

Partners
SteenhuisMeurs, DaF-architecten, Universiteit Wageningen, Paul de Graaf

Publicaties

Een bijzonder gebied tussen de dijken

De polder Nijbroek is een gebied van zo’n 1700 hectare tussen IJssel en Veluwe. Het is een eeuwenoud landschap, een middeleeuwse ontginning met een bijzondere waterstructuur, met een kleine dorpskern in het midden. De rijke historie is leesbaar is in het landschap en voelbaar in de gemeenschap.

Tegelijkertijd is dit unieke en cultuurhistorisch waardevolle gebied in beweging. Het platteland verandert. Opgaven rondom duurzaamheid, energie, recreatie, leefbaarheid en economie dienen zich aan. Plaatselijk Belang Nijbroek en de gemeente Voorst, met medewerking van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, vroegen Open Kaart om mét Nijbroekers een toekomstbeeld te schetsen voor de polder Nijbroek.

Nijbroek betekent letterlijk ‘nieuw drassig land’. De drassige gronden van Nijbroek zijn in de vroege veertiende eeuw ontgonnen om op de vruchtbare rivierklei te kunnen boeren. Tot op de dag van vandaag is de grond in bewerking en gebruik door voornamelijk grondgebonden agrariërs.

De ruimtelijke structuur is eeuwenlang vrijwel onveranderd gebleven. Dit geldt feitelijk ook voor de sociale structuren. Bijzonder is dat de polder niet alleen zijn eigen waterstaat kende, maar ook qua bestuur, rechtspraak en kerk zelfstandig was. Het DNA van het landschap is verweven met dat van de gemeenschap.

Visie

Bewoners dachten vanaf het begin mee, deelden wat van waarde voor hen is, hielpen mee in de zoektocht naar kwaliteiten van het gebied en zetten relevante thema’s op de kaart. Op het scherpst van de snede, waar belangen soms ook botsen, zochten we samen naar een ambitieuze én gedragen visie waaraan een concrete uitvoeringsagenda is gekoppeld. 

Meerwaarde

Het project Polder Nijbroek heeft niet alleen een gedeeld verhaal voor Nijbroek opgeleverd, maar ook geresulteerd in concrete initiatieven. Verschillende groepen Nijbroekers zijn aan de slag gegaan met de toekomst van Nijbroek. Zo is er een gebiedscoöperatie opgericht, is er een werkgroep biodiversiteit en wordt initiatief genomen voor een diverser woningaanbod. 

Locatie Project

Gerelateerd aan
Polder Nijbroek

Projecten, nieuws en kennisartikelen gerelateerd aan Polder Nijbroek.

Meer weten? Mail Hanneke via hanneke@deopenkaart.nl
of bel op 06-30281636