Open Kaart, ontwerpbureau voor architectuur, stedenbouw en communicatie

Open Kaart is gespecialiseerd in ontwerpopgaven waar meerdere belanghebbenden bij betrokken zijn. Ons uitgangspunt is de behoefte van bewoners en gebruikers om verantwoordelijkheid te nemen in het proces. Ontzorgen waar nodig, en ruimte geven waar mogelijk.

Team Open Kaart

Onze aanpak: co-creatie

Als ontwerpers werken we graag in co-creatie met gebruikers, opdrachtgevers en andere partijen. Bijvoorbeeld bij de verduurzaming van een woonwijk of het (ver)bouwen van een verenigingsgebouw.

Wij organiseren de co-creatie, wat betekent dat we deze verschillende belanghebbenden en experts actief betrekken in het proces. En dat biedt veel voordelen.

Video afspelen

Onze visie

"De betekenis en waarde van een plek ontstaat in de dialoog tussen ontwerper en gebruikers."

Voor Open Kaart is een ontwerpproces meer dan de route naar een eindproduct. Het is een reis waarin nieuwe waardes en mogelijkheden ontdekt worden. En een proces waarin mensen dichter tot elkaar komen.

In onze ontwerpprocessen hebben gebruikers, bewoners, opdrachtgever en belanghebbenden een eigen rol. Door de verschillende partijen goed samen te brengen ontstaat het beste en meest duurzame resultaat.

Enkele voordelen van co-creatie

Gezamenlijk draagvlak

Draagvlak voor het oplossen van ruimtelijke opgaven en eigen initiatief

Eigenaarschap en betrokkenheid

Eigenaarschap van het resultaat bij de betrokkenen, ook in beheer

Inzicht in lokale wensen en behoeften

Zeer goed inzicht in wat er speelt en wat er dus echt nodig is

Inbreng van ervaringsdeskundigheid

Een beter ontwerp door de gebruikers, de echte experts in gebruik

Het Open Kaart Team

We zijn een team van bezielde architecten, ontwerpers en stedenbouwkundigen. We zetten ons graag in voor een vitale leefomgeving die mensen in staat stelt om er samen verantwoordelijkheid voor te nemen.

Wessel Jonker | architect

Ontwerpen doe je voor mensen.
Dat begint met goed luisteren: de gebruiker is expert. Met plezier maak ik hiervan een verrassend ruimtelijk ontwerp waarin die kennis tot leven komt.
E-mail

Pieter Graaff | architect

Bouwen en verbouwen is als sleutelen aan een levend organisme. Daarom is het belangrijk om de ervaringen en inzichten van gebruikers in het ontwerpproces te betrekken.
E-mail

Sophie Lok | architect

Goed luisteren én goed kijken.
In een goed ontwerp moet alles samenkomen. Ik puzzel net zo lang door totdat het klopt en breng dat tot leven in tekeningen.
E-mail

Karin Houwink | ontwerper

Ik voel me verantwoordelijk om zorgvuldig om te gaan met de leefomgeving. Door vanuit verschillende perspectieven naar een ontwerp te kijken ontstaan de beste oplossingen.
E-mail

Jurrian Arnold | stedenbouwkundige

Ik betrek het liefst zoveel mogelijk mensen bij een ontwerp. Op zoek naar verrassende creatieve oplossingen die op alle schaalniveaus aansluiten bij de beleving van mensen.
E-mail

Hanneke Stenfert | architect

Met verhalen over hoe mensen graag wonen, werken en leven ga ik graag aan de slag. Begrip van het alledaagse leven en de achterliggende waarden zie ik als essentiële ingrediënten van een duurzame en vitale leefomgeving.
E-mail

Tamar Henquet | architectonisch ontwerper

Ik ga graag aan de slag met groepen die samen willen wonen of werken. Met creativiteit en enthousiasme draag ik bij aan een mooi resultaat.
E-mail

Tijs Niessen | technisch ontwerper

Ik combineer graag mijn liefde voor technische oplossingen met het enthousiasme om samen mooie plekken te maken. Daarbij help ik abstracte ideeën concreet te maken.
E-mail

Onze diensten

Ons doel is om inspirerende oplossingen te vinden voor ruimtelijke vraagstukken samen met opdrachtgevers en gebruikers. Dit doen we door de volgende diensten te leveren:

Samen tot een plan komen. Wij zorgen voor een passend procesontwerp en de juiste communicatie.

Van omgevingsvisie tot schoolverbouwing: ontwerp maakt de impact van een andere manier van werken bespreekbaar. In ontwerpend onderzoek worden mogelijkheden verkend binnen een lerende samenwerking tussen experts en gebruikers.

Ruimtelijke en financiële keuzes hebben invloed op de bedrijfsvoering en een ontwerp dat de juiste snaar raakt kan middelen en draagvlak losmaken. Daarom zitten we graag al aan tafel als het precieze plan of de financiering nog niet rond is.

Hoe ontstaat een visie die van en voor iedereen is? Wij bouwen aan een gedeeld narratief met bewoners en gebruikers. En weten die in tekst en beeld over te brengen.

Zet ontwerpkracht in bij het gesprek met bewoners en gebruikers en ontdek waar behoefte en draagvlak voor is.

Helderheid over de mogelijkheden van een bestaand gebouw of een woonwijk.

Wij vertalen ideeën naar aansprekende en uitvoerbare plannen. 

Ook tijdens de uitvoering is er vaak nog ruimte voor co-creatie. Wij begeleiden de bouw tot en met oplevering.

Na oplevering dragen we het resultaat warm over voor gebruik en beheer. Met een overzichtelijke set tekeningen en professionele foto’s.

Typische vraagstukken

We zetten ontwerp in als middel om te komen tot een resultaat waarin iedereen zich herkent en erdoor geïnspireerd raakt. Wat zijn typische vragen die wij oplossen?

Wilt u een eigen huis (ver)bouwen samen met een groep mensen?

We helpen u met het formuleren van de juiste uitgangspunten, het ontwikkelen van een visie en het ontwerp van uw woning. Daarin worden u en andere deelnemers nauw betrokken.

Help, bewoners hebben een idee!

Dit kan het begin zijn van een fantastische samenwerking. Wij helpen publieke partners graag om de ideeën van betrokken bewoners in te zetten bij planvorming in stedelijke vernieuwing, het buitengebied of nieuw te ontwikkelen woonwijken. Van omgevingsvisie tot pleininrichting ondersteunen we gemeenten, corporaties of gebiedsbeheerders in het vinden van gezamenlijke belangen, verantwoordelijkheden en waar mogelijk met ontwerp en realisatie.

Ik wil mijn medewerkers of vrijwilligers betrekken bij de planvorming.

Onze aanpak kenmerkt zich door betrokken ontwerp via inclusieve processen. Daarmee zijn we expert op het gebied van ruimtelijke verandering. Wij weten hoe we die in gang kunnen zetten en doen dit op zo'n manier dat iedereen eraan mee kan doen. Of het nu gaat om een commercieel bedrijf, een vrijwilligersorganisatie of een kerkelijke gemeente; het proces om samen na te denken over de huisvesting kan worden ingezet om mensen te betrekken bij de organisatie. Daarom raken we graag betrokken vanaf het vroegste stadium van ideevorming. Met onze ervaring weten wij enthousiasme en draagvlak te creëren door ervaringsdeskundigen te betrekken bij ontwerp- en transformatieprocessen.

Samenwerken?
Mail ons op contact@deopenkaart.nl,
of bel ons op 06-51841884