Expertise: Klimaat en straat

Hoe wordt de herinrichting van een straat of plein een kans om bewoners bij hun buurt te betrekken? 

Klimaatverandering vraagt steeds meer van onze buitenruimte. Maar de buitenruimte is ook wat een buurt een buurt maakt en de stad zijn identiteit geeft. Met effectieve participatie en communicatief ontwerp worden deze grote opgaven een gezamenlijk project. Rioolvervanging als kans voor de hele buurt. Zo wordt de buitenruimte weer waarvoor die bedoeld is: mensen verbinden. 

Waarom buitenruimte
& co-creatie?

De woning biedt een thuis, de straat een gemeenschap. Bewoners betrekken bij hun woonomgeving is inzetten op veerkracht, actief burgerschap en vertrouwen.

Onze meerwaarde bij grote buitenruimteprojecten

Door bewoners vroegtijdig bij projecten te betrekken krijgen goede ideeën een plek en worden veel zorgen weggenomen. Een beter ontwerp, meer draagvlak en een constructief proces.

Meer dan een ontwerp:

Verrassende inbreng

Bewoners kennen de details van hun buurt

Zorgen en angsten wegnemen

Vroeg mee kunnen denken voorkomt onaangename verrassingen

Vertrouwen en verbondenheid

Doordat bewoners zich serieus genomen voelen door de overheid

De straat op?
Mail jurrian@deopenkaart.nl 
of bel 06-51841884