Co-creatie van een bijzonder stukje binnenstad

  • Klimaat en straat

De Nieuwe Groenmarkt in Haarlem staat ook wel bekend als Sociale Boulevard. Het is een opvallend rustige straat middenin het bruisende centrum van Haarlem. De plek kent een rijke geschiedenis van weldoeners, sociale initiatieven en maatschappelijke organisaties wat tot op de dag van vandaag merkbaar is. De afgelopen jaren is de straat autoluw gemaakt, nu gaat de gemeente aan de slag met een nieuwe inrichting van de buitenruimte van de Nieuwe Groenmarkt en Krocht. Door dit plan in co-creatie te maken met betrokken bewoners, ondernemers en organisaties, kan recht worden gedaan aan het unieke karakter van de plek.

Opgave

De gemeente Haarlem wil de buitenruimte van de Nieuwe Groenmarkt en Krocht opnieuw inrichten. Parkeerplaatsen zijn al verdwenen, een eerder plan voor een ondergrondse fietsenstalling gaat definitief niet door. 

Een groep bewoners en betrokkenen heeft zich georganiseerd in het Buurtcomité en ervoor gepleit dat de plannen voor de herinrichting in co-creatie worden gemaakt. Voor de gemeente is dit een deels nieuwe manier van werken. Open Kaart is uit drie partijen geselecteerd om dit proces vorm te geven en te begeleiden.

Projectdetails

Locatie
Nieuwe Groenmarkt en Krocht, Haarlem

Opdrachtgever
Gemeente Haarlem en Buurtcomité Nieuwe Groenmarkt

Periode
oktober 2023 – zomer 2024

Type
Procesbegeleiding, buitenruimte

Projectteam
Jurrian Arnold en Pieter Graaff

Publicaties

Verschillende perspectieven samenbrengen

Het proces is erop gericht verschillende perspectieven op de plek samen te brengen. De landschapsarchitect van de gemeente tekent de plannen, wij organiseren de interactie die helpt om tot het best passende ontwerp te komen. Het proces bestaat uit een afwisseling van open en besloten bijeenkomsten waardoor mensen naar eigen behoefte mee kunnen doen aan het proces.

Tijdens de publieke startbijeenkomst – met soep en brood – konden bewoners en organisaties op hun eigen adres in de straat gaan staan en vertellen wat zij belangrijk vinden voor de herinrichting. Het leverde een geanimeerd gesprek op, veel informatie en onderlinge kennismaking.

Foto: (c) Charlotte Bogaert

Werkgroep

Op basis van aanmeldingen na de startbijeenkomst is een werkgroep samengesteld met een afgewogen representatie van verschillende perspectieven. Deze werkgroep is intensief betrokken bij het ontwerpproces; gaat op pleinenexcursie en houdt verschillende ontwerpateliers. De expertise van gemeentelijke professionals, bewoners en lokale organisaties wordt tijdens deze ateliers samengebracht. 

 

 

Bewonersperspectief in de planvorming

Het proces leidt tot een schetsontwerp dat gedragen is door de buurt en haar gebruikers. Na de co-creatie kunnen overige bewoners en belanghebbenden via de reguliere democratische procedures inspraak uitoefenen. Door het intensiveren van de co-creatie aan de voorkant van het proces hoopt de gemeente tot een goed en breed gedragen plan te komen. 

Locatie Project

Gerelateerd aan dit project

Projecten, nieuws en kennisartikelen gerelateerd aan dit project

Meer weten?
Mail jurrian@deopenkaart.nl
of bel 06-51841884