Expertise: Scholen in beweging

Hoe kan onderwijsvastgoed zich blijven aanpassen aan de veranderende wensen?

De toekomstwaarde van schoolgebouwen wordt bepaald door de mate waarin het gebouw het onderwijs van de toekomst faciliteert. Dat is een grote uitdaging voor de organisatie en gebouwexploitatie. Middels een co-creatief ontwerpproces kan ruimte gevonden worden voor stapsgewijze verandering in intensief gebruikte gebouwen. 

Waarom onderwijs
& co-creatie?

Scholen zijn complexe organisaties met betrokken en deskundig personeel. Door onderwijsvisie en exploitatie samen te brengen ontstaat ruimte.

Onze meerwaarde
bij onderwijsvastgoed

Wij helpen scholen nieuwe kansen te ontdekken. Door synergie tussen gebouw en gebruik gaan gebouwen langer mee en renderen ze beter. 

Meer dan een ontwerp:

Visie op onderwijs

Thuis in de toekomst van onderwijs en vastgoed

Organisatie en exploitatie

We betrekken expertise over de exploitatie van onderwijsgebouwen

Verbondenheid en toekomstperspectief

Samen ontdekken we de potentie van zowel gebouw als organisatie

Meer weten?
Mail jurrian@deopenkaart.nl of bel 06-51841884