Een getekend programma van eisen voor herinrichting van de API-hal

  • Scholen in beweging

De API-hal op de campus van de Technische Universiteit Delft krijgt een nieuwe gebruiker: onderzoeksgroep Duurzame Luchtvaart. De hal, met de kenmerkende vorm van een ‘omgekeerde badkuip’, dient hiervoor opnieuw ingericht te worden. Open Kaart hielp de groep om hun gebruikswensen te vertalen naar een gedeeld beeld voor de toekomstige inrichting en uitstraling van de hal. 

Ontwerpopgave

Er is een eerste Programma van Eisen voor herinrichting van de API-hal opgesteld door de kartrekkers van de onderzoeksgroep. Om een stap verder te komen, was er echter behoefte aan ontwerpkracht. 

Door eisen en wensen ruimtelijk en visueel te verkennen, bracht Open Kaart de (on-)mogelijkheden van de hal beter in beeld. Zo konden wensen en eisen voor de toekomst van de hal scherper verwoord en verbeeld worden. Dit ‘getekende Programma van Eisen’ vormt een gedeelde basis voor de verdere uitwerking.

Projectdetails

Locatie
Cornelis Drebbelweg, campus TU Delft

Opdrachtgever
Directie Campus Real Estate & Facility Management, TU Delft

Periode
augustus – december 2023

Type
Programma van Eisen, interieur

Projectteam
Hanneke Stenfert, Tamar Henquet

Publicaties

'De omgekeerde badkuip'

Het gebouw Apparatenbouw Procesindustrie (API) werd in 1977 in gebruik genomen. Het bestaat uit een kantoorgebouw en een hoge, koepelvormige hal bekleed met witte, stalen profielplaten. De hal, die vrijwel direct bekend kwam te staan als ‘de omgekeerde badkuip’, bood ruimte aan grote en hoge onderzoeksopstellingen. Nu wordt het de plek waar projecten van de nieuwe onderzoeksgroep Duurzame Luchtvaart vorm krijgen. 

Werkplaats en visitekaartje

De API-hal wordt een plek waar onderwijsinstellingen en bedrijven hun kennis en kunde delen. Zowel de student als de bedrijfsdirecteur moet zich er thuis voelen. Een plek waar je lekker kunt klussen aan projecten, maar ook een inspirerende bijeenkomst kunt organiseren. Een plek waar je innovatie letterlijk kunt zien. 

Ontwerpen ter verkenning

Maar hoe ziet dit eruit? De kartrekkers van de groep maakten een eerste Programma van Eisen. Op basis van dit eerste PvE gingen we in workshops met toekomstige gebruikers, experts en andere betrokkenen in gesprek om tot een concreter gedeeld beeld van de nieuwe thuisbasis van de onderzoeksgroep te komen. We onderzochten gezamenlijk bijvoorbeeld hoe de functies van werkplaats, kantoorruimte en evenementenplek samen kunnen gaan. 

Een 'getekend Programma van Eisen'

Het uiteindelijke gedeelde beeld voor de huisvesting van de onderzoeksgroep is gevat in een ‘getekend Programma van Eisen’. Dit getekend PvE is nog geen ontwerp, maar verbeeldt de gewenste kwaliteiten, wensen en eisen. Schetsmatige plattegronden illustreren welke functies nodig zijn, hoeveel ruimte men deze functies wil geven én hoe ze onderling samenhangen. Daarnaast doet het getekend PvE suggesties hoe gewenste kwaliteiten als ‘inspirerend’ of ‘laagdrempelig’ concreet vorm kunnen krijgen in sfeer en uitstraling. 

Locatie Project

Gerelateerd aan
getekend PvE voor de API-hal

Projecten, nieuws en kennisartikelen gerelateerd aan het getekende Programma van Eisen voor de API-hal van de TU Delft

Meer weten?
Mail hanneke@deopenkaart.nl,
of bel 06-30281636