Een getekend programma van eisen voor de TU Delft in Den Haag

  • Scholen in beweging

Een architect wordt vaak betrokken nádat er een Programma van Eisen is gemaakt waarin alle wensen en eisen voor een nieuw gebouw of nieuwe ruimte op een rij staan. Maar bij veel projecten is het lastig om vooraf precies te formuleren wat het moet worden. Het is moeilijk om eisen scherp te stellen zonder dat je óók de mogelijkheden kent.

Open Kaart helpt opdrachtgevers daarom ook in deze fase. Door ontwerpend te onderzoeken hoe wensen vorm kunnen krijgen, ontdekken we samen wat nu echt belangrijk is voor het toekomstige ontwerp van hun plek. Dit deden we ook voor de Technische Universiteit Delft. Om de laatste technologische inzichten beter te betrekken bij bestuurlijke afwegingen, heeft de universiteit om de hoek bij politiek Den Haag een zichtbare ontmoetings- en overlegplek gemaakt. 

Ontwerpopgave

Door een nieuwe locatie in Den Haag te openen, nabij Haagse ministeries en internationale organisaties, ziet de universiteit kans haar wetenschappelijke inzichten beter te integreren in politieke besluit- en beleidsvorming. In gebouwcomplex New Babylon worden kale vierkante meters gehuurd om deze plek te realiseren. 

Ontmoeting, flexwerken en zichtbaarheid zijn belangrijke thema’s. De TU Delft vroeg Open Kaart ontwerpend mee te denken in het maken van een Programma van Eisen, waar een kantoorinrichter vervolgens mee aan de slag kan. Open Kaart maakte een ‘getekend Programma van Eisen’.

Projectdetails

Locatie
New Babylon, Den Haag

Opdrachtgever
Directie Campus Real Estate & Facility Management, TU Delft

Periode
mei-juli 2022

Type
Programma van Eisen, interieur

Projectteam
Hanneke Stenfert, Sophie Lok

Uitwerking en uitvoering
AREA Occupier Solutions

Publicaties

Ontmoeten, flexwerken en zichtbaarheid

De locatie van de TU Delft in New Babylon is niet bedoeld voor onderwijs, maar biedt ruimte aan kleine evenementen en ontmoetingen met politici en beleidsmakers. Daarnaast is er ruimte voor medewerkers van de TU Delft om, bij afspraken in Den Haag, hier een flexwerkplek te gebruiken. De ruimte is het visitekaartje van de universiteit in Den Haag, ook zichtbaarheid is dus belangrijk.

Ontwerpend verkennen van wensen en eisen

De kale vierkante meters op de begane grond van gebouwcomplex New Babylon bieden niet vanzelfsprekend plek aan deze functies. De opdrachtgevers vonden het dan ook lastig een precies Programma van Eisen voor deze plek te schrijven. Want wat bedoelen we met zichtbaarheid? Over wat voor soort evenementen hebben we het? En hoe kunnen de verschillende functies eigenlijk samengaan; wat is daar dan voor nodig?

In twee workshops verkende Open Kaart de thema’s ontmoeten, flexwerken en zichtbaarheid met de toekomstige gebruikers van de Haagse locatie. We ontwikkelden verschillende indelingsvarianten om te verkennen wat mogelijk is, beter te verwoorden wat wenselijk is en scherp te stellen welke aandachtspunten voor deze ruimte van belang zijn.

Een ‘getekend Programma van Eisen’

Door wensen te verbeelden in inrichtingsvarianten, werden ze concreet bespreekbaar. En door ze te bespreken, was het mogelijk eisen scherp te stellen. Zo werd duidelijk wat programmatisch wel en niet mogelijk is binnen de beschikbare vierkante meters; op welke plekken inkijk wel of juist niet prettig is; en wat er nodig is om zowel levendige evenementen als stille werkplekken te faciliteren.  

Er ontstond stapsgewijs een optimale indeling voor de vierkante meters met een helder beeld van wensen en eisen op het gebied van functionaliteit, uitstraling en comfort. Dit ‘getekende Programma van Eisen’ gaf de opdrachtgever de handvatten om kantoorinrichter AREA opdracht te geven voor nadere uitwerking en uitvoering.

Uitgewerkt in duurzame materialen

Het eindresultaat is sinds juni 2023 geopend en in gebruik. De ruimtes zijn waar het kan afgewerkt en ingericht met biobased en/of circulaire materialen. Zo is een deel van de tussenwanden afgewerkt met leemstuc. Op andere plekken zijn viltachtige, akoestische panelen gemaakt van gerecycled PET gebruikt. De meubels in de ontmoetingsruimte zijn gemaakt van gerecycled textiel. 

Locatie Project

Gerelateerd aan
getekend PvE voor TU Delft | Den Haag

Projecten, nieuws en kennisartikelen gerelateerd aan het getekende Programma van Eisen voor de TU Delft in Den Haag.

Meer weten?
Mail hanneke@deopenkaart.nl,
of bel 06-30281636