Een levendige eerste verdieping voor de Delftse faculteit CiTG

  • Scholen in beweging

Het gebouw van de Delftse faculteit CiTG is in gebruik sinds 1975. Nu, bijna 50 jaar later, is het gebouw aan een grondige renovatie toe. De renovatie start met de eerste verdieping, de levendige straat van de faculteit. Samen met studenten en medewerkers heeft Open Kaart een nieuwe indeling voor deze verdieping gemaakt, als basis voor verduurzaming, slimmer ruimtegebruik en verbeterde uitstraling.

Ontwerpopgave

De faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) is de thuisbasis voor studenten, onderzoekers en medewerkers. Open Kaart is gevraagd om met deze diverse gebruikers op zoek te gaan naar een optimale nieuwe indeling voor de eerste verdieping van het faculteitsgebouw. 

De gezamenlijk ontwikkelde nieuwe indeling vormt een gedeelde basis voor de uitwerking van de renovatieplannen. De indeling is inmiddels vertaald in een Programma van Eisen.

Projectdetails

Locatie
Delft

Opdrachtgever
Directie Campus Real Estate & Facility Management, TU Delft

Periode
Januari 2022 – heden

Type
Renovatie, onderwijs

Team
Hanneke Stenfert, Sophie Lok, Wessel Jonker

Voetgangers opgetild

De CiTG-faculteit werd ontworpen door de architecten Van den Broek en Bakema, die ook het ontwerp voor de aula van de TU Delft maakten. Beide gebouwen zijn voorbeelden van modernistische architectuur uit de naoorlogse tijd. Kenmerkend voor het CiTG-gebouw is dat de ontwerpers ervoor hebben gekozen de verschillende verkeersstromen rond het gebouw te scheiden. Auto’s en fietsers kregen een plek op de begane grond. De route voor voetgangers werd opgetild naar de eerste verdieping, zodat men ononderbroken van A naar B kon lopen. Dit maakt de eerste verdieping van het gebouw van CiTG het levendige hart en het visitekaartje van de faculteit.

Noodzakelijk renovatie als kans voor verbetering in gebruik en beleving

De afgelopen 50 jaar is er veel veranderd binnen en rondom de faculteit. Ook op de eerste verdieping werd met functies geschoven, werden nieuwe ruimtes gemaakt en aanpassingen gedaan in afwerking en inrichting. Hier en daar verrommelde het interieur in pogingen de inmiddels wat gedateerde uitstraling juist te verbeteren. De noodzakelijke renovatie van het gebouw biedt dan ook de kans om tegelijkertijd knelpunten in gebruik en uitstraling aan te pakken.

Inbreng van studenten en medewerkers

In gesprek met studenten, medewerkers en ondersteunende diensten verkenden we wat hiervoor nodig is. We onderzochten de mogelijkheden van het bestaande gebouw, puzzelden met functies en maakten verschillende indelingsvarianten met elk eigen functionele en ruimtelijke kwaliteiten. Deze varianten werden breder gedeeld binnen de faculteit, zodat iedere student en medewerker voorkeuren en ideeën kon delen.

Vlekkenplan voor een levendige verdieping

Met de inbreng zijn de indelingsvarianten vertaald in één ‘supervariant’. Dit uiteindelijke vlekkenplan biedt de basis voor een levendige verdieping. Het plan heeft een heldere structuur waarin rust en reuring elkaar afwisselen. Rondom vier knooppunten kun je elkaar ontmoeten en van een goede kop koffie genieten. In de rustigere delen ertussen is ruimte om (samen) te studeren. Bij elk knooppunt wordt facultair erfgoed op inspirerende wijze getoond. Het facultair erfgoed verbindt het verleden van de faculteit met het heden; het vormt letterlijk de schakel naar de Stevinlabs. Deze laboratoria en praktijkruimtes laten zien hoe de kennis die vandaag de dag aan de faculteit wordt opgedaan, wordt toegepast.

Oorspronkelijke kwaliteiten als basis

Het vlekkenplan neemt de oorspronkelijke kwaliteiten van het gebouw als uitgangspunt voor ruimtelijke kwaliteiten. De hoge, lichte ruimtes komen weer goed uit de verf doordat latere toevoegingen een andere plek krijgen. En nieuwe interieurelementen volgen het kenmerkende grid waarop het gebouw van constructie tot vloertegel is uitgelijnd.

Basis voor een rijker en slimmer Programma van Eisen

Door al vóór het maken van een Programma van Eisen met gebruikers in gesprek te gaan en ruimtelijke mogelijkheden gezamenlijk te verkennen, kan een completer en slimmer Programma van Eisen gemaakt worden. Door wensen in beeld te brengen en ontwerpend te verkennen, ontdekten we welke afwegingen gemaakt moeten worden, welke wensen prioriteit hebben, welke alternatieve oplossingen denkbaar zijn en welke mogelijkheden gebruikers zien voor het combineren van functies en wensen. Dit geeft een basis voor een rijker, slimmer Programma van Eisen en voor navolgbare keuzes in het uiteindelijke ontwerp.  

Open Kaart heeft het vlekkenplan inmiddels vertaald naar een ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen, dat samen met het Technisch Programma van Eisen de basis voor het verdere ontwerpproces volgt. Ook het Programma van Eisen is in samenspraak met toekomstige gebruikers van de eerste verdieping uitgewerkt. 

Locatie Project

Gerelateerd aan
faculteit CiTG

Projecten, nieuws en kennisartikelen gerelateerd aan de renovatie van de Delftse faculteit CiTG

Meer weten? Mail Hanneke via hanneke@deopenkaart.nl
of bel op 06-30281636