Stapsgewijze verbetering van de leeromgeving

  • Scholen in beweging

Het Horizon College wil het interieur van haar hoofdlocatie verbeteren. Het gebouw voor bijna 4000 mbo-studenten heeft sinds de oplevering in 2008 al heel wat veranderingen ondergaan. De bouwkundige opzet is flexibel. Een ruime kolommenstructuur maakt herindeling gemakkelijk. Echter, door de schaal en langgerekte L-vorm beleven medewerkers het als een anoniem gebouw waarin alles ver weg is. 

Ontwerpopgave

Open kaart is gevraagd om samen met Atelier Pro een interieurverbeterplan te maken. Hierin werden we uitgedaagd om samen met uiteenlopende opleidingen en budgetten, tot een aanpak te komen die geïmplementeerd kan worden met minimale impact op het onderwijs.

Projectdetails

Locatie
Alkmaar

Periode
2019

Type
visie, interieurontwerp

Team
Hanneke Stenfert, Jurrian Arnold

In samenwerking met
Atelier Pro

Publicaties

Ontwikkelingen in onderwijs en studentenpopulatie maken dat wensen en eisen ten aanzien van het gebouw veranderen. Er ontbreekt een samenhangende aanpak voor verbetering op basis van deze veranderende wensen en eisen.

Het interieurconcept moet zowel een strategie bieden om op ruimtelijke kwaliteit te sturen voor de langere termijn, als handvatten geven om nu veranderingen door te voeren. 

In verschillende workshops hebben we de belangrijkste knelpunten en kansen in kaart gebracht en vertaald naar concrete inrichtingsbouwstenen die vernieuwing en samenhang in het interieur brengen. Dit wordt samengebracht in een lonkend perspectief dat een duidelijke stip op de horizon plaatst waarin kleine veranderingen groot resultaat boeken. 

Een school met een hart

Het resultaat is een strategische interieurvisie die de komende tien jaar stapsgewijs kan worden ingevoerd. In verschillende workshops hebben we de belangrijkste knelpunten en kansen in kaart gebracht en vertaald naar concrete inrichtingsbouwstenen die vernieuwing en samenhang in het interieur brengen. Dit wordt samengebracht in een lonkend perspectief dat een duidelijke stip op de horizon plaatst waarin kleine veranderingen groot resultaat boeken. 

Het betrekken van de organisatie in de verbetering van de werk- en leeromgeving is niet alleen van belang in de  totstandkoming van dit interieurconcept, maar ook essentieel onderdeel van het
interieurconcept zelf. De bouwstenen van het interieurconcept – opgaven, vormgevingsingrediënten, lonkend perspectief en waarden – vormen samen een manier van kijken naar en werken aan onderwijsvastgoed; stapsgewijs en lerend. 

Meerwaarde

Door de onderwijsorganisatie nauw te betrekken bij de visie, is er een combinatie ontstaan van samenhang en flexibiliteit. Ook is er draagvlak en aanleiding ontstaan om na te denken over een grotere ingreep in het gebouw: het verplaatsen van de entree.

Locatie Project

Gerelateerd aan
ROC Alkmaar

Projecten, nieuws en kennisartikelen gerelateerd aan de interieurvisie.

Meer weten? Mail Hanneke via hanneke@deopenkaart.nl
of bel op 06-30281636