Een plan voor de Duurzame Polder

  • Gebiedsontwikkeling
  • Klimaat en straat

In de polder tussen Oss en Den Bosch wordt gewerkt aan een moeilijke én moedige opgave. Boeren hebben zich verenigd en het initiatief genomen om duurzame energie op te wekken met wind, aansluitend bij de duurzame ambities van gemeente Oss, gemeente ’s-Hertogenbosch en provincie Noord-Brabant. Met de landschapsarchitecten van H+N+S organiseert Open Kaart ontwerpateliers. In deze ateliers werken we met verschillende belanghebbenden aan een plan voor de ‘Duurzame Polder’.

Ontwerpopgave

De ‘Duurzame Polder’ tussen Oss en Den Bosch is aangewezen als geschikt gebied voor het opwekken van windenergie. Omwonenden en andere belanghebbenden begrijpen de noodzaak van duurzame energie, maar maken zich ook zorgen om de impact ervan op de kwaliteiten van het gebied.

Het is dan ook de uitdaging om een ontwerp te maken dat uiteenlopende belangen en kwaliteiten zo veel mogelijk verenigt. Open Kaart organiseert ontwerpateliers waarin we met belanghebbenden werken aan dit ontwerp.

Projectdetails

Locatie
Duurzame Polder, tussen Oss en Den Bosch

Opdrachtgever
Projectteam Duurzame Polder, in opdracht van gemeente Oss, gemeente ‘s-Hertogenbosch en Provincie Noord-Brabant

Periode
September 2022 – heden

Type
Gebiedsontwikkeling, ontwerpend onderzoek

Projectteam
Hanneke Stenfert

In samenwerking met
H+N+S landschapsarchitecten

Publicaties

Ontwerpateliers met belanghebbenden

De plannen voor de polder worden gemaakt in samenwerking met vertegenwoordigers van bewonersgroepen, boeren, natuurorganisaties, heemkundige kringen, dorpsbelangen en meer. Door mensen met verschillende perspectieven bij elkaar te brengen in het ontwerpproces, leren we waar belangen te combineren zijn en waar juist keuzes gemaakt moeten worden.

We verkennen de windopgave, leren hoe we de impact van windmolens op mens en dier zo veel mogelijk kunnen beperken én ontdekken welke ruimte er is om kwaliteiten op het gebied van landbouw, natuur, water, bodem, cultuurhistorie en recreatie te versterken.

Ontwerpproces = procesontwerp

Open Kaart vormt de schakel tussen belanghebbenden en het ontwerpend onderzoek. We dachten vooraf mee over de betrokkenheid van belanghebbenden in het ontwerpend onderzoek en zorgen gedurende het proces dat alle betrokkenen op een zinvolle manier mee kunnen doen.

Overzicht van het ontwerpend onderzoek met inbreng van belanghebbenden in elke stap.

Ook ondersteunen we het projectteam van de Duurzame Polder in de communicatie over het ontwerpproces, bijvoorbeeld door de rol van belanghebbenden in elke stap van het proces overzichtelijk en duidelijk in beeld te brengen.  

Van brede verkenning naar één voorkeursontwerp

Het ontwerpend onderzoek is gestart met een brede verkenning van de mogelijkheden, op basis van kwaliteiten, waarden en aandachtspunten die belanghebbenden bij de start van het ontwerpproces hebben meegegeven.

Na de brede verkenning werken we stapsgewijs toe naar uiteindelijk één integraal voorkeursontwerp voor de Duurzame Polder. Dit voorkeursontwerp biedt ruimte voor de opwek van windenergie, in samenhang met maatregelen op het gebied van onder andere klimaatadaptatie, landschapsversterking en verduurzaming van de landbouw.

Locatie project

Gerelateerd aan dit project

Projecten, nieuws en artikelen gerelateerd aan de Duurzame Polder

Meer weten?

Mail hanneke@deopenkaart.nl 
of bel 06-30281636