Een inclusieve buitenruimte voor De Staart in Dordrecht

  • Klimaat en straat

De openbare ruimte in de stad is van iedereen. Toch wordt deze niet altijd door iedereen gebruikt. Ook in de wijk De Staart in Dordrecht is dit zo. Er wonen veel kinderen en senioren, maar zowel jong als oud maakt weinig gebruik van de buitenruimte. Open Kaart ging in gesprek met wijkbewoners van diverse leeftijden. Op basis van deze gesprekken maakten we een Programma van Wensen voor verbetering van de buitenruimte, met aandacht voor thema’s die er voor bewoners toe doen.   

Ontwerpopgave

Hoe bouw je aan je een gezonde, inclusieve stad? We onderzochten deze vraag in samenwerking met ontwerpbureau Posad Maxwan en gemeente Dordrecht, met steun van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie. We namen daarbij De Staart als casus. In deze Dordtse wijk sluit de inrichting van de publieke ruimte niet aan bij de behoeften van bewoners. Door hen zelf een stem te geven, brachten we deze behoeften in beeld.

Projectdetails

Locatie
De Staart, Dordrecht

Opdrachtgever
Gemeente Dordrecht, Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie

Periode
2021 – 2022

Type
Buitenruimte

Projectteam
Jurrian Arnold, Maud Ebbers
i.s.m. Posad Maxwan

Beperkt gebruik van de buitenruimte

De Staart ligt – als enige Dordtse wijk – ten noorden van getijdenrivier Het Wantij. De wijk grenst aan een groot industriegebied met onder andere een stortplaats, een afvalverbrander en chemische fabrieken. Met name in de jaren ’60 en ’70 zorgde het industrieterrein voor gezondheidsproblemen onder nabije bewoners. Het bracht de wijk in een neerwaartse spiraal. Een halve eeuw later zijn er allerlei initiatieven om de leefbaarheid te verbeteren. Zo is de oever van Het Wantij ingericht als park en komt er zelfs een strandje. Toch is er geen sprake van een vitale, levendige buitenruimte. Het park en ook de andere publieke plekken worden maar weinig gebruikt.

Aansluiten bij behoeften van bewoners

Open Kaart ging daarom in gesprek met bewoners. Want alleen door bewoners zelf te betrekken bij het ontwerp van hun leefomgeving, is het mogelijk te ontdekken wat voor hen belangrijk is. In De Staart wonen relatief veel kinderen, jongeren en ouderen. We zochten hen dan ook specifiek op. In verschillende kleinere bijeenkomsten en een grote ‘wijkconferentie’ verzamelden we behoeften, wensen en ideeën van een diverse groep aan bewoners. Jong en oud; arm en rijk; en van verschillende culturen.

Previous slide
Next slide

Programma van Wensen

We vatten de behoeften van bewoners samen in een Programma van Wensen. In dit Programma van Wensen worden de thema’s benoemd die er voor hen toe doen. Zo werd bijvoorbeeld toegankelijkheid voor mensen die slecht ter been zijn aangekaart. We bespraken wat nodig is om plekken en routes toegankelijk te maken voor alle doelgroepen, van jong tot oud. Ook ‘groen voor mens en dier’, ‘beweging en avontuur’ en ‘bereikbare voorzieningen’ werden als belangrijke thema’s benoemd. Behoeften, wensen en ideeën werden zo concreet mogelijk op kaart gezet, zodat de ontwerpers van gemeente Dordrecht het Programma van Wensen kunnen gebruiken als basis voor verbeteringen in de wijk.   

Locatie Project

Gerelateerd aan dit project

Projecten, nieuws en kennisartikelen gerelateerd aan het programma van wensen voor De Staart. 

Meer weten?
Mail jurrian@deopenkaart.nl
of bel 06-51841884