Het Groene Vermogen van de Westwijk - ontwerpend onderzoek Panorama Lokaal

  • Gebiedsontwikkeling

Een groen opgezette wijk aan de rand van de stad, die toe is aan vernieuwing. De Westwijk in Vlaardingen is één van de locaties van de prijsvraag Panorama Lokaal die zich richt op het verbinden van opgaven in stadsranden. En wij zijn als één van de teams geselecteerd om hiervoor een ontwerpvisie te maken. Het activeren van het groene vermogen om mensen te verbinden en het toevoegen van woningen in de wijk is de kern van onze aanpak. 

Op zoek naar een gedeeld verlangen

De opgaven waar de Westwijk voor staat zijn niet gering: verbetering van de leefbaarheid, energietransitie en klimaatadaptatie, meer biodiversiteit, een betere fiets-en OV-infrastructuur en de aanpassing van een verouderde woningvoorraad aan de eisen van deze tijd. En dat terwijl er nauwelijks geld is.

Deze individuele opgaven zijn alleen aan te pakken door ze samen te voegen, uitgaande van een gewenst toekomstperspectief.

Projectdetails

Locatie
Westwijk, Vlaardingen

Periode
2020

Type
Ontwerpend onderzoek, prijsvraag

Team
Jurrian Arnold

In samenwerking met:
Circulair Landscapes, P.A.D. Landscape, Face Design Studio, Coöperatie Ondergrond

Publicaties

Met de metro ben je in 15 minuten in hartje Rotterdam of aan het strand van Hoek van Holland. Verder grenst de Westwijk direct aan de groengebieden van het Krabbepark en de Broekpolder, de oevers van de Nieuwe Waterweg en de polders van Midden Delfland. Een toplocatie in de Rotterdamse regio. Die bijzondere ligging willen we benutten voor een forse kwaliteitsslag. 

Groen verbindt, dus hoe mooi is het als de bewoners van de Westwijk zelf vorm kunnen geven aan hun omgeving en er meer plekken komen waar ze elkaar kunnen ontmoeten? En als je vanuit je woning zo het park of het landschap inloopt? Het activeren van dit groene vermogen is de kern van onze aanpak. Dat draagt bij aan een levendige wijk waar iedereen zich thuis voelt. Dat is ook economisch slim, want door te investeren in het groen stijgt de waarde van bestaande woningen. Omgekeerd zetten we de opbrengst van nieuwe woningen in voor kwaliteitsverbetering van het groen. Want er is ruimte genoeg voor nieuwe woningen.

Onderscheidend

Onze keuze om te verdichten is radicaal te noemen. Er ligt een ambitie om het percentage sociale huurwoningen in de wijk terug te brengen. Wij doen dat niet door deze te slopen, maar door circa duizend nieuwe woningen toe te voegen, binnen de grenzen van de wijk. Zo blijft het buitengebied behouden en worden de middelen vrijgespeeld om de wijk te verbeteren en het draagvlak voor voorzieningen te vergroten. 

Het groene vermogen biedt mensen zeggenschap op het niveau waar ze zich het meest betrokken voelen en organiseert participatie via het beheer van de wijk. Belangrijke thema’s daarbij zijn veiligheid, ontmoeting, zorg voor elkaar en activiteiten voor kinderen. We zien een sleutelrol voor een op te richten wijkcoöperatie die een deel van het beheer van de buitenruimte op zich neemt en daar samen met gemeente, corporatie, VVE’s en Staatsbosbeheer nieuwe verdienmodellen voor ontwikkelt.
 
Om tot een gedragen en geworteld plan te komen is een participatief proces nodig dat bewoners vanaf het begin betrekt, dat ambitie koppelt aan realiteitszin en ruimte biedt voor verschillende paden naar gezamenlijke doelen. Via het wijkbeheer worden mensen op een concrete manier betrokken bij inrichting van de buitenruimte en nieuwbouw in de wijk. Een wijkcoöperatie die bewoners vertegenwoordigt wordt daarmee de natuurlijke samenwerkingspartner bij alle ruimtelijke ontwikkelingen in de wijk.

Locatie Project

Gerelateerd aan het groene vermogen van Westwijk

Projecten, nieuws en kennisartikelen gerelateerd aan Panorama Lokaal en Westwijk

Kennismaken?
Mail jurrian@deopenkaart.nl,
of bel 06-51841884