Een nieuw erf voor polder Nijbroek

  • Gebiedsontwikkeling
  • Samen thuis

Inwoners van polder Nijbroek hebben gezamenlijk het initiatief genomen een leegstaand boerenerf een nieuwe bestemming te geven. Daarmee geven zij invulling aan de door Open Kaart en bewoners opgestelde visie op deze polder. Op de plek van een oude boerderij en schuren worden vijf nieuwe woningen gerealiseerd met een gedeeld erf. Dit nieuwe geheel draagt bij aan de leefbaarheid van het dorp en versterkt het bijzondere polderlandschap. Open Kaart werkt samen met de initiatiefnemers aan de ontwikkeling van het erf.

Ontwerpopgave

Het initiatief tot ontwikkeling komt voort uit de door bewoners en Open Kaart opgestelde visie op de Polder Nijbroek. Opgave is een haalbaar plan te ontwikkelen, voor en door de inwoners van polder Nijbroek, dat hoog scoort op alle in de visie benoemde ambities.

Een vervallen boerderij wordt ontwikkeld tot nieuw erf. Het middeleeuwse polderlandschap, gelegen tussen IJssel en Veluwe, vormt de onderlegger van het nieuwe erf waar vijf nieuwe woningen gebouwd zullen worden.

De woningen delen een gezamenlijke buitenruimte, met een gedeelde schuur en een boomgaard. 

 

Projectdetails

Locatie
Nijbroek, gemeente Voorst, Nederland

Opdrachtgever
Coöperatie Polder Nijbroek

Periode
2020 – Heden

Type
Collectief wonen, nieuwbouw, buitenruimte

Projectteam
Hanneke Stenfert, Sophie Lok

Partners
Romy Zwiers, landschapsarchitect

Publicaties

De ontwikkeling van een nieuw erf

De leegstaande boerderij aan de rand van de kleine dorpskern is de afgelopen jaren sterk in verval geraakt. Open Kaart ontwikkelt samen met de initiatiefnemers een plan voor herontwikkeling van de plek. Voor haar nieuwe bewoners, maar ook voor de rest van Nijbroek. Het nieuwe erf, met vijf woningen, geeft de entree van het dorp een nieuw gezicht, draagt bij aan de diversiteit van het woningaanbod in de polder en wordt ingezet om het kenmerkende polderlandschap te versterken. 

Aan de slag in de polder

De ontwikkeling van dit nieuwe erf is het eerste project van de onlangs opgerichte Coöperatie Polder Nijbroek. De coöperatie heeft als doel om handen en voeten te geven aan de visie ‘Door Grond verbonden’. Deze werd in 2019 samen met Nijbroekers gemaakt. De visie bevat uitgangspunten waarmee de polder ook in toekomst een prettige plek blijft om te wonen, te werken en te verblijven.

De visie was geen eindstation, maar bracht de energie, het enthousiasme en de middelen samen om met elkaar aan de slag te gaan. In de herontwikkeling van het boerenerf komen verschillenden thema’s uit de visie samen, zoals het versterken van landschappelijke kwaliteiten, leefbaarheid van het dorp en recreatie in de polder.

Locatie Project

Gerelateerd aan dit project

Projecten, nieuws en kennisartikelen gerelateerd aan de ontwikkeling van het vriendenerf in Polder Nijbroek

Meer weten?
Mail hanneke@deopenkaart.nl,
of bel 06-30281636