Bewoners betrekken bij grote rioolvervanging

  • Klimaat en straat

De aanleg van 10 kilometer nieuw riool zorgt ervoor dat verschillende straten in Rotterdam IJsselmonde opnieuw moeten worden ingericht. De gemeente en de gebiedscommissie willen samen met bewoners en organisaties proberen het beste uit dit traject te halen. Voordat de plannen werden gemaakt, hebben we bewoners gevraagd naar hun ideeën en dit samengevat in een Programma van Wensen. 

Opgave

‍Door de vervanging van riolering wordt de hele buitenruimte van Hordijkerveld in Rotterdam opnieuw ingericht. Hierbij moet de grond worden opgehoogd, ook die van de privétuinen. 

Hoe richt je op schaal van de wijk een proces in waarbij bewoners kunnen meedenken, gaan meedoen en er vertrouwen ontstaat?

Projectdetails

Locatie
Hordijkerveld, Rotterdam

Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam

Periode
2017 – 2018

Type
inrichting buitenruimte

Projectteam
Jurrian Arnold

Publicaties

Grote betrokkenheid

Het programma van wensen kijkt naar de opgave door de ogen van bewoners. Wat zien zij als belangrijke kwaliteiten van hun woonomgeving, wat zijn de knelpunten die zij ervaren, welke zorgen leven er en welke ideeën heeft men om de wijk te verbeteren?

Om dit programma van wensen te maken hebben we samen met de gemeentelijke- en lokale organisaties een grote infomarkt georganiseerd. Door een goede afstemming over wie welke informatie komt halen en brengen hebben we tegelijkertijd een diepgaand beeld van wijk verkregen en zijn bezoekers zo goed mogelijk bediend.

De uitkomsten zijn breed gecommuniceerd middels de website, social media en een op maat gemaakte flyer.

“Als de weg toch op de schop gaat, zou ik zeggen, plaats meteen drempels. Ze rijden hier zo hard. Dat er niet meer ongelukken gebeuren is me een raadsel.” 

Mevrouw was de eerste bewoner van de Huniadijk

Locatie Project

Gerelateerd aan co-creatie Huniadijk

Projecten, nieuws en kennisartikelen gerelateerd aan Co-creatie en klimaatadaptatie van buitenruimte.

Kennis maken?
Mail naar jurrian@deopenkaart.nl,
of bel ons op 06-51841884