Inzetten op leefbaarheid bij rioolvervanging

  • Klimaat en straat

In een deel van de Rotterdamse wijk Lombardijen wordt het riool vervangen. De noodzaak om de straat open te breken is een kans om met bewoners na te denken over de inrichting van hun wijk. We vatten dit samen in een Programma van Wensen. We organiseerden samen met de gemeente en gebiedsorganisatie twee drukbezochte bijeenkomsten. Die gaven een goed beeld van wat er leeft en speelt in de buurten en waar de grootste verbeterkansen liggen. 

Opgave

In het kader van de rioolvervanging moeten grote delen van twee buurten worden opengebroken. Ook moeten verzakkingen weer op peil gebracht worden. Dit biedt kansen om de zestig jaar oude inrichting te vernieuwen en aan te passen aan het gebruik en de wensen van deze tijd. 

De vraag aan Open Kaart was om invulling te geven aan de communicatie met bewoners. Dat is gedaan door het organiseren van bijeenkomsten en het vertalen van de opbrengsten in een programma van wensen.

Projectdetails

Locatie
Lombardijen, Rotterdam

Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam

Periode
2019 – heden

Type
Programma van Wensen, buitenruimte

Projectteam
Jurrian Arnold, Hanneke Stenfert

Maatwerk

Beide buurten hebben een sterk eigen karakter en enthousiaste uitgesproken bewoners. 

De Platobuurt kent voornamelijk particuliere woningen grenzend aan een grote groene binnenruimte. Met creatieve inbreng van bewoners zijn nieuwe ontmoetingsplekken en parkeeroplossingen gevonden die de huidige structuur versterken en tevens zorgen voor meer waterberging.

De Vergiliusbuurt is een hechte buurt bestaande uit een aantal lage portiekgebouwen en rijwoningen aan intieme woonstraten. De buurt wordt ruimtelijk bij elkaar gehouden door een grote groene strook met ontmoetings- en speelplekken. Grote kans is de herinrichting van deze strook met nieuwe speelplaatsen, wadi’s en veilige oversteekplaatsen over de dwarsstraten. Corporatie Havensteder is partner en maakt zich sterk voor de vergroening van de tuinen door de inzet van de tuincoach.

 

Meerwaarde

De kennis van bewoners levert bruikbare input op voor een goed buitenruimteontwerp. Door hen vroegtijdig te betrekken en informeren kunnen kansen worden benut en zorgen worden weggenomen. 

 

Locatie Project

Gerelateerd

Projecten, nieuws en kennisartikelen gerelateerd aan co-creatie en klimaatadaptatie van buitenruimte.

Kennis maken?
Mail naar jurrian@deopenkaart.nl,
of bel ons op 06-51841884