Verkenning van oplossingen voor hoogwater rondom 's-Hertogenbosch

  • Gebiedsontwikkeling
  • Klimaat en straat

We worden steeds vaker verrast door extreme regenbuien en hoogwater. In de omgeving van ‘s-Hertogenbosch komt via meerdere rivieren veel water bij elkaar. Het wordt, vooral in de winter, steeds lastiger om stad en land droog te houden. Waterschappen, gemeentes, provincie en Rijkswaterstaat werken daarom samen om dit gebied te beschermen tegen hoogwater. Met de landschapsarchitecten van H+N+S brachten we deze partijen bij elkaar en verkenden we welke ruimtelijke oplossingen denkbaar zijn. 

Ontwerpopgave

Er is de afgelopen jaren al veel ruimte gemaakt voor water, maar in geval van nood is er nog meer ruimte nodig om ‘s-Hertogenbosch en omgeving droog te houden. Hiervoor moeten waterschappen, gemeentes, provincie en Rijkswaterstaat samenwerken.

In verschillende ateliers bracht Open Kaart deze partijen daarom bij elkaar. Samen met H+N+S landschapsarchitecten verkenden we wat er is en speelt op het grondgebied van de verschillende gemeentes en zetten we mogelijke maatregelen op een rij. 

Projectdetails

Locatie
‘s-Hertogenbosch en omgeving

Opdrachtgever
Waterschap Vallei en Veluwe

Periode
Maart 2021 – februari 2022

Type
Gebiedsontwikkeling, ontwerpend onderzoek

Projectteam
Hanneke Stenfert

In samenwerking met
H+N+S landschapsarchitecten

Publicaties

Open Kaart bracht voor elke partij in beeld wat er op hun grondgebied speelt, als basis voor de gezamenlijke verkenning van oplossingen voor hoogwater.

Inzicht in wat er bij de buren speelt

Samenwerking is onontkoombaar als het om water gaat; water trekt zich immers niks van grenzen aan. Een belangrijke eerste stap in de aanpak van hoogwater rondom ‘s-Hertogenbosch was dan ook het bij elkaar brengen van waterschappen, gemeentes, provincie en Rijkswaterstaat. Open Kaart heeft voor elke partij in beeld gebracht wat er op hun grondgebied is en speelt, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energie, de bouw van woningen en de ontwikkeling van natuur. 

Gezamenlijke verkenning van oplossingen

Met dit inzicht in het ruimtelijke speelveld zijn we in diverse bijeenkomsten gezamenlijk op zoek gegaan naar mogelijke maatregelen om hoogwater tegen te gaan. In deze eerste fase van de zoektocht naar een aanpak werden de betrokkenen geprikkeld zo breed mogelijk te denken en zo veel mogelijk ideeën ter verkenning in te brengen. 

Bouwstenenboek

De landschapsarchitecten van H+N+S hebben de ideeën vervolgens uitgewerkt, gecategoriseerd en vertaald in een ‘bouwstenenboek‘. In dit boek staan alle bedachte ideeën op een rij. Het bouwstenenboek is de basis voor het toetsen van de ideeën op effectiviteit, kosten, maar ook bijvoorbeeld koppelkansen. 

Locatie project

Gerelateerd aan dit project

Projecten, nieuws en artikelen gerelateerd aan klimaatadaptatie

Meer weten?

Mail hanneke@deopenkaart.nl 
of bel 06-30281636