Werken aan biodiversiteit in 8 Europese steden

  • Klimaat en straat

Acht Noord-Europese steden werken samen aan een betere biodiversiteit in de stad. Kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden trekken samen op in lokale projecten. Zo kunnen ze van elkaars ervaringen leren. De projecten zijn gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden voor planten en dieren in de stad, maar ook op het betrekken van stedelingen bij de zorg voor de natuur in hun woonomgeving. Open Kaart helpt de steden om de projecten samen met bewoners vorm te geven. Zo ontstaan betere plannen, wordt eigenaarschap gestimuleerd en worden lokale gemeenschappen versterkt.

Ontwerpopgave

In het Interreg North Sea Region project Biodiverse Cities, ondersteund door de Europese Unie, werken de steden Dordrecht, Bremen (DE), Hamburg (DE), Lille (FR), Brest (FR), Bergen (NO), Vaxjo (SE) en Aarhus (DK) vier jaar lang samen. Op basis van vijf concrete pilotprojecten wordt kennis ontwikkeld en gedeeld over het versterken van de biodiversiteit in steden.

Open Kaart ondersteunt de projecten met het in kaart brengen van kansen voor co-creatie en het vormgeven van betekenisvolle interactie met bewoners.

Projectdetails

Locatie
Dordrecht, Aarhus, Bremen, Hamburg, Lille, Brest, Vaxjo en Bergen

Opdrachtgever
Interreg North Sea Region, Europese Unie

Periode
2022 – 2026

Type
Gebiedsontwikkeling, buitenruimte

Projectteam
Jurrian Arnold
i.s.m. o.a. gemeente Dordrecht en Bax & Company

Tijdens de kick-off van Biodiverse Cities bekeken we de pilotprojecten vanuit zowel menselijke als niet-menselijke brillen

Stel je bent een vleermuis...

Stel je bent een vleermuis of een pad, wat heb je dan nodig om prettig te leven in de stad? Tijdens de driedaagse kick-off van het project Biodiverse Cities vroegen we de groep internationale projectpartners vanuit verschillende rollen naar hun stad te kijken. Vanuit een menselijke bril, maar ook vanuit de bril van niet-menselijke actoren, zoals een vleermuis of amfibie. Dit meervoudig perspectief op de leefomgeving is één van de ingrediënten die Open Kaart inbrengt in de pilotprojecten ter verbetering van de biodiversiteit.  

Biodiversiteit in de stad

Biodiversiteit krijgt steeds meer aandacht in stedelijke ambities. Een verscheidenheid aan planten en dieren is namelijk niet alleen belangrijk voor de natuur, het is ook van belang voor een fijne leefomgeving voor bewoners. Het is een belangrijk fundament voor een weerbaar natuurlijk ecosysteem in de stad. 

Een voorbeeld van natuur in de stad is het getijdenpark Wantij in Dordrecht. Dordrecht is één van de 8 steden in het project Biodiverse Cities.

Door de biodiversiteit te versterken, wordt natuur in de stad minder kwetsbaar voor droogte, ziektes en plagen. En veerkrachtige natuur in de stad draagt bij aan verkoeling op hete dagen, het bergen van water bij hevige regen en een gezondere luchtkwaliteit.

Kruisbestuiving

Maar hoe versterk je de biodiversiteit in de stad? Hoe zorg je ervoor dat bewoners ook bijdragen aan de zorg voor de natuur? En hoe kunnen maatregelen voor biodiversiteit verankerd worden in lokaal beleid? Steden zoeken naar antwoorden op deze vragen. Door in Europees verband samen te werken, leren de 8 steden in het project Biodiverse Cities niet alleen van hun eigen ervaringen maar ook van voorbeelden op andere plekken.

Ook de Deense stad Aarhus is onderdeel van de samenwerking. Onlangs kwamen we bijeen in Aarhus.

Het belang van betrokkenheid van bewoners

De steden zijn zich bewust van het belang van de betrokkenheid van bewoners bij biodiversiteit. Bewoners spelen namelijk een essentiële rol in het zorgen voor de natuur in de stad. De projecten bieden bovendien de kans mensen bij elkaar te brengen en hun leefomgeving gezamenlijk te verbeteren; voor mens, plant en dier. Open Kaart begeleidt de steden stapsgewijs in het vormgeven van een co-creatief project, van uitgangspunten tot procesontwerp tot uitvoering.

Locatie Project

Gerelateerd aan dit project

Projecten, nieuws en kennisartikelen gerelateerd aan Biodiverse Cities:

Meer weten?
Mail jurrian@deopenkaart.nl
of bel 06-51841884