Runner-up prijsvraag Proeftuin Erasmusveld

  • Gebiedsontwikkeling
  • Klimaat en straat
  • Samen thuis

Duurzaam wonen is meer dan een duurzame woning. Met die visie is Open Kaart één van de winnaars van de prijsvraag Proeftuin Erasmusveld.  De kern van ons plan: bewoners de kaders en ruimte geven om hun eigen duurzaamheidsambities te realiseren. Of je nu inzet op energiegebruik, gerecyclede bouwmaterialen, groene daken, sociale duurzaamheid of afval besparen. Samen geef je vorm aan het duurzaam wonen van de toekomst.

Hoe krijgt deze visie concreet vorm in Den Haag? Samen met een team van experts op het gebied van landschapsarchitectuur, duurzaamheid, zelfbeheer en bouwtechniek hebben we de Hof der Zotheid ontworpen. Hier krijgen bewoners de ruimte om zich verbonden te voelen met de plek en nauw betrokken te worden bij opzet en uitwerking.

plankaart Erasmusveld
plankaart Hof der Zotheid
Gezond, stads en samen

Ontwikkelaar bpd schrijft een hoge dichtheid voor van ruim 100 woningen op het terrein van circa een hectare. Om beheer en betrokkenheid te faciliteren is gezocht naar een goede schaal. Het plan kent een opzet van drie hoven van 30 tot 40 woningen rond een collectieve tuin, waardoor zelfbeheer behapbaar wordt. Waterberging speelt een belangrijke rol in de inrichting van de buitenruimte en het ecologisch lint. Er is geen regenwaterriool nodig en water levert bijzondere landschapselementen en spelaanleiding voor kinderen op.

Bewoners krijgen naar eigen behoefte zeggenschap over hun leefomgeving. Sommige bewoners houden zich liever bezig met de inrichting van de collectieve tuinen dan met de inrichting van de eigen woning. Daarom zijn er zowel uitgedokterde aannemerswoningen als experimentele zelfbouwwoningen in het plan opgenomen.

Principes Hof der Zotheid
De negen ontwikkelprincipes.
Groei en verandering

Bovendien wordt een stapsgewijze ontwikkeling van het Erasmusveld voorgesteld, die ruimte geeft om van elke fase te leren. Hof der Zotheid legt de basis voor een wijk die in verandering kan blijven, waar je kunt opgroeien en oud worden. Met buren die elkaar inspireren en betrokken zijn bij een plek die zich keer op keer kan vernieuwen.

Samen ontwikkelen

Open Kaart ziet het ontwerp als een stap in de ontwikkeling van het duurzaam wonen van de toekomst. We gaan het concept verder uitwerken en doen dit graag samen. Ideeën, locaties of adviezen om hiermee aan de slag te gaan? Neem dan contact met ons op.

Lees hier meer informatie en download onze inzending

Met dank aan:  Kees Ykema (Ykema Tuin- en landschapsarchitectuur); Hiltrud Pötz (Atelier GroenBlauw) Trevor James (Van Nimwegen); Geert Laarakker (AtelierBouwkunde)