Samenwerken aan de kerk in Gouda

  • Ruimte voor ontmoeting

Een kerk die groeit binnen haar eigen muren. De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Gouda staat voor een grote renovatieopgave van haar kerkgebouw uit 1974. Groot onderhoud, verduurzaming en uitbreiding gaan samen met beslissingen over hoe het gebouw in de toekomst gebruikt gaat worden. Om zoveel mogelijk draagvlak te krijgen voor de plannen betrekt Open Kaart gemeenteleden direct bij het proces. Inmiddels is het Voorlopig Ontwerp afgerond.

In de afgelopen periode is door Open Kaart in nauwe samenspraak met de gemeente gezocht naar ontwerpoplossingen die recht doen aan huidig en toekomstig gebruik van het pand. Met veel kerkleden is gesproken over gebruik, beleving en waardering. Opvallend is dat het gebouw voor haar gebruikers veel betekenis draagt. Kerkgangers koesteren speciale herinneringen aan gebeurtenissen die er hebben plaatsgevonden, waar lief en leed is gedeeld. Ook dient het gebouw als herkenningspunt en geeft het een gezicht aan de gemeente.

Open Kaart heeft een voorstudie verricht naar nut en noodzaak van de verbouwing. Daarin is de bouwkundige opgave in verband gebracht met nieuwe gebruiksmogelijkheden. Interviews en wijkanalyse zijn ingezet om de kerkgemeente te faciliteren in een helder keuzeproces. Dit vertaalt zich in het ontwerpproces dat momenteel in uitvoering is.

2016-12-12 21.09.23.jpg

Uit de interviews bleek dat de kerkleden zeer betrokken zijn bij de aanpak. De ambities zijn groot, maar het budget dwingt ons om keuzes te maken. Daarom zijn drie ontwerpvarianten uitgewerkt, elk met een eigen focus op gebruik en beleving van het gebouw.

In een bijeenkomst met maar liefst 150 kerkleden zijn deze varianten besproken. Dat leverde een boeiend gesprek op over gebruik en beleving van het gebouw. Zo kwam de lang gekoesterde wens om alle kinderen tijdens de kerkdienst te kunnen opvangen duidelijk aan bod. Het gesprek hielp de kerkleden om via een digitale enquête een voorkeur voor een variant kenbaar te maken. Dat materiaal vormde de basis onder het Voorlopig Ontwerp dat inmiddels is uitgewerkt.

Tijdens het proces leren we met de gemeente van goede voorbeelden. In een excursie naar een viertal recent verbouwde kerken bleek de waarde van goede communicatie en het scheppen van de juiste verwachtingen tijdens het proces.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=DqVadE2WQws&w=560&h=315]

Het Voorlopig Ontwerp is inmiddels met succes gepresenteerd. Zo leidt het betrekken van gebruikers tot een breed gedragen ontwerp voor de Vaste Burcht. Een fris en vernieuwd gebouw waar ruimte is voor ontmoeting en dat ervoor zorgt dat de GKV in Gouda weer lange tijd vooruit kan.

impressie kerkzaal

Bewaren

Bewaren