Samen bouwen, wonen en beheren

  • Samen thuis

Corporatie Rochdale ontwikkelt een woongebouw in Amsterdam Zuid-Oost met de bedoeling om het beheer daarvan bij oplevering over te dragen aan de toekomstige bewoners. Dat vraagt om een sociaal gebouw en een sociaal proces. Daarom worden geïnteresseerde bewoners vanaf het allereerste begin uitgenodigd om mee te denken over het ontwerp, de organisatie en het toekomstige beheer. Open Kaart begeleidt dit ontwerpproces voor een woongebouw van circa 100 sociale huurwoningen. Daarin werken we samen met architectenbureau KAW. 

Ontwerpopgave

De gemeente Amsterdam heeft de bouwlocatie aangewezen om te ontwikkelen voor een beheercoöperatie. Dit is voor de betrokkenen een nieuwe manier van werken. 

Het ontwerp- en ontwikkelproces moet ertoe leiden dat de bewoners zich bij oplevering mede-eigenaar voelen en samen zorg kunnen dragen voor het beheer van het gebouw. Rochdale blijft eigenaar van het woongebouw.

Het ontwerp en het ontwerpproces moeten eraan bijdragen dat bewoners het beheer van het gebouw samen kunnen gaan doen. 

Projectdetails

Locatie
Vreeswijkpad, Amsterdam Zuid-Oost, Nederland

Opdrachtgever

Rochdale

Periode

September 2022 – heden

Type
Nieuwbouw, collectief wonen

Projectleiding
Jurrian Arnold, Wessel Jonker, Pieter Graaff

Partners
KAW Architecten

Publicaties

Een sociaal proces voor een sociaal gebouw

In Amsterdam is een groeiende behoefte aan vernieuwende woonconcepten, met andere manieren van samenwonen. De gemeente Amsterdam heeft de locatie in Zuidoost aan het Vreeswijkpad aangewezen om samen met een groep initiatiefnemers en Rochdale zo’n nieuw woonconcept neer te zetten. Op deze locatie bouwt projectontwikkelaar AM 135 koopwoningen verdeeld over twee woonblokken. Het derde blok is bedoeld voor ruim 80 sociale huurwoningen in een zogenaamde beheercoöperatie. Deze organisatievorm is door de gemeente als voorwaarde meegegeven.

Rochdale heeft zin om deze uitdaging aan te gaan en de toekomstige bewoners een belangrijke rol te geven in de ontwikkeling van het blok. Als corporatie blijven ze eigenaar van het gebouw en brengen ze hun kennis in om het project te kunnen realiseren. De toekomstige bewoners bepalen mede welke gedeelde voorzieningen er komen en hoe het beheer wordt georganiseerd. Na oplevering zijn zij verantwoordelijk voor dagelijks onderhoud en het selecteren van nieuwe bewoners. 

Uitnodiging

Het ontwerpproces start met het werven van een initiatiefgroep die bereid is actief mee te denken. Daarbij wordt onder meer gelet op diversiteit van de groep en binding met het gebied. Geleidelijk aan zullen er meer mensen aansluiten.

 

Samen ontwerpen

Open Kaart begeleidt dit ontwerp- en ontwikkelproces. We zijn het gezicht naar de toekomstige bewoners toe en vertalen de ideeën en wensen in het ontwerp van het woongebouw. We hebben architectenbureau KAW bij het project gevraagd om in de initiatieffase hun kennis in te brengen. Bij de bouwkundige uitwerking neemt KAW het voortouw, waarbij Open Kaart het proces coördineert en de ontwerpuitgangspunten bewaakt. Zo bundelen we onze expertise en ervaring voor dit bijzondere project.

Via de projectwebsite kunnen geïnteresseerde bewoners zich aanmelden en op de hoogte blijven.

Locatie Project

Gerelateerd aan dit project

Projecten, nieuws en kennisartikelen gerelateerd aan het Vreeswijkpad.

Meer weten?
Mail jurrian@deopenkaart.nl
of bel 06-51841884