Een huisartsenpraktijk voor straatdokters

  • Zorgen voor elkaar

Iedereen in Nederland heeft recht op goede zorg, maar de praktijk is dat dak- en thuislozen, ongedocumenteerden en onverzekerde EU-burgers moeilijk de weg vinden in het zorgsysteem. Straatdokters bieden met inloopspreekuren op verschillende locaties en in nauwe samenwerking met veldwerkers sociaal-medische zorg en begeleiding aan deze groep. Soms vanuit een goed ingerichte locatie, soms bij de nachtopvang of op straat.

Als eerste in Nederland gaan de Rotterdamse straatdokters nu vanuit een eigen stichting deze zorg verlenen, in een eigen huisartsenpraktijk. De faciliteiten op de eigen locatie zorgen voor een betere kwaliteit van de zorg en ook voor meer continuïteit, bijvoorbeeld voor patiënten met chronische ziekten. Ook is een nauwere samenwerking met het stedelijk daklozenteam en ggz hier mogelijk. 

Ontwerpopgave

De zorg aan dak- en thuisloze mensen vraagt om laagdrempeligheid én veiligheid. Mensen moeten zich welkom voelen om zonder afspraak naar binnen te komen, maar ook buitengehouden kunnen worden als zij zichzelf niet zijn. Het creëren van goede en veilige omstandigheden is daarom van groot belang voor zowel artsen als patiënten. 

Het bestaande pand is smal en lang en wordt door meerdere organisaties gebruikt. Een nieuwe indeling moet niet alleen voldoende ruimte geven aan de verschillende spreek- en behandelruimtes, maar ook recht doen aan de routing en zonering. 

Projectdetails

Locatie
Mathenesserlaan, Rotterdam

Periode
zomer 2023 – zomer 2024

Type
Verbouwing, maatschappelijk, zorg

Projectteam
Pieter Graaff, Sophie Lok, Tijs Niessen
m.m.v. Mikay Wulfinghoff

Samenwerking
Boudewien van den Berg (interieuradvies)

Publicaties

Ontwerp

Er zijn veel richtlijnen en eisen bekend voor huisartsenpraktijken, maar voor straatartsen gelden ook nog andere afwegingen. Omdat de praktijk nog niet bestaat en ook geen voorbeelden kent in andere steden, is het ontwerpproces ingezet als middel om de verschillende eisen en wensen in beeld te krijgen. Samen met artsen en verpleegkundigen zijn keuzes gemaakt om binnen het bestaande pand een haalbaar plan te maken. 

De belangrijkste ontwerpoplossing is het creëren van een nieuwe zij-entree met een trap en plateaulift. Door deze ingreep wordt de huisartsenpraktijk toegankelijk voor rolstoelen, scootmobiels en brancards. Ook hoeven de overige gebruikers van het gebouw niet meer via hetzelfde trappenhuis naar binnen en buiten. De verschillende loopstromen en zones van rust, reuring en privacy worden zo goed gescheiden.

Meerwaarde

Door samen met de artsen en verpleegkundigen te ontwerpen is een indeling gevonden die zo goed mogelijk aansluit bij het beoogde gebruik en het budget.

Locatie Project

Gerelateerd aan
Straatdokters

Projecten, nieuws en kennisartikelen gerelateerd aan huisartsenpraktijk straatdokters.

Meer weten?
Mail naar pieter@deopenkaart.nl
of bel 06-18539418