Werken aan een nieuw perspectief

  • Ruimte voor ontmoeting

Stichting Vluchtelingen in de Knel werkt aan nieuwe perspectieven voor afgewezen vluchtelingen. Een team van 7 experts en circa 80 vrijwilligers biedt sociale, medische en juridische begeleiding aan vluchtelingen die tussen wal en schip vallen. Deze mensen hebben vaak nog een procedure lopen, maar geen recht meer op een plek in een asielzoekerscentrum.

Het kantoor is een informele ruimte waar cliënten en vrijwilligers in en uit lopen, maar ook een vertrouwensplek waar vluchtverhalen en medische dossiers besproken worden; een werkplek waar cognitief en emotioneel belastend werk wordt uitgevoerd en een loket waar wekelijks leefgeld wordt uitgegeven. 

Ontwerpopgave

Het vervangen van oude gaskachels bood aanleiding de indeling te heroverwegen om daarmee de werkomstandigheden te verbeteren.

De uitdaging was een nieuwe structuur aan te brengen binnen de bestaande ruimten, zonder daarbij het informele en laagdrempelige karakter te verliezen. 

Dat vereiste gedetailleerde kennis van het delicate gebruik door verschillende gebruikersgroepen. 

Projectdetails

Locatie
Hoogstraat 301, Eindhoven

Periode
Dec 2016 – jun 2018

Type
Verbouwing

Projectteam
Hanneke Stenfert, Pieter Graaff

Publicaties

Ontwerp

De jarenlange ervaring in het gebruik van de ruimtes is actief ingezet om tot een optimaal ontwerp te komen. Middels een maquetteworkshop is het gebruik op verschillende momenten van de week nagebootst. Vluchtelingen hebben bovendien geholpen bij de uitvoering: niet alleen bij verhuizen en inrichten maar ook als meubelmaker. Mede daardoor is het vernieuwde kantoor al snel omarmd als eigen plek.

Met beperkte ingrepen is binnen de bestaande kaders ruimte gegeven aan een complex programma. Nieuwe perspectieven werden onder meer gevonden door de verlaagde plafonds te verwijderen. Hierdoor kon zelfs een verdiepingsvloer worden toegevoegd die ruimte biedt aan rustige werkplekken. Het zorgt er ook voor dat de aanwezige ramen weer geopend kunnen worden en een oud glas-in-loodraam zichtbaar werd. 

Door inbouwkasten en geïntegreerde led-verlichting kan de beperkte ruimte efficiënt worden benut. De toepassing van staal en glas verenigt de behoefte aan meer afgesloten ruimtes met de noodzaak de sociale veiligheid te vergroten. Het gebruik van kleuren maakte een omslachtig sleutelsysteem voor de spreekkamers overbodig.

Meerwaarde

De gedetailleerde kennis van het gebruik is in dit project op vanzelfsprekende wijze verenigd met de verborgen historische kwaliteiten, waardoor een breed gedragen en leesbaar ontwerp is ontstaan.

Locatie Project

Gerelateerd aan
Vluchtelingen in de Knel

Projecten, nieuws en kennisartikelen gerelateerd aan Vluchtelingen in de Knel.

Meer weten? Mail Hanneke via hanneke@deopenkaart.nl
of bel op 06-30281636