Samen thuis in de monumentale Hoflaankerk

  • Ruimte voor ontmoeting

Elke tijd laat zijn eigen sporen na in kerkgebouwen. Zowel het gebouw als de verandering ervan zijn constanten, omdat de kerk en de wereld er omheen ook voortdurend veranderen. Dit geldt ook voor de Hoflaankerk, rijksmonumentaal kerkgebouw in het Rotterdamse Kralingen. Twee wijkgemeentes gaan het gebouw delen. Dit is aanleiding om opnieuw naar gebruik en uitstraling van het kerkgebouw te kijken. 

Ontwerpopgave

Hoe kan de Hoflaankerk een thuis worden voor beide wijkgemeentes, met elk hun eigen activiteiten en gebruiken? En op welke manier kan het gebouw afgestemd worden op wensen van deze tijd, met respect voor de historische kwaliteiten?

Op basis van een schetsmatige visie voor verbouwing van de (rijks)monumentale Hoflaankerk hebben de kerkelijke gemeentes Open Kaart als architect geselecteerd. 

Projectdetails

Locatie
Kralingen, Rotterdam

Opdrachtgever
Wijkgemeentes Protestants Kralingen en Hervormd Kralingen

Periode
mei 2023 – heden

Type
Renovatie, kerk

Projectteam
Wessel Jonker, Hanneke Stenfert, Sophie Lok

De viersprong

De Hoflaankerk staat op een bijzondere historische plek, een viersprong. Hier kwamen van oudsher de belangrijkste wegen vanuit Rotterdam, Gouda en Utrecht samen. De viersprong was het centrum van de ontwikkeling van Nieuw Kralingen.

Plek met twee gezichten

Rondom de viersprong werden enerzijds statige buitenplaatsen gebouwd voor de gegoede Rotterdammer, anderzijds ontstond er nijverheid, met levendige werkplaatsen en kroegen. De Hoflaankerk markeert de grens van deze twee gezichten.

Verbinden van de twee gezichten

De twee gezichten zijn ook vandaag de dag nog goed herkenbaar. De Hoflaan is rustig en groen; de Oudedijk vol beweging en reuring. De Hoflaankerk verenigt deze twee karakters. Enerzijds door haar plek, letterlijk aan zowel Hoflaan als Oudedijk. Anderzijds door haar functie: een kerk is één van de weinige plekken in onze maatschappij waar mensen van verschillende maatschappelijke achtergronden samenkomen. Het verbinden van de twee gezichten sluit goed aan bij de wens van de wijkgemeentes om meer zichtbaar in de wijk te zijn.

Eigentijdse eisen en wensen

Naast meer openheid naar de buurt zijn er diverse andere wensen. Zo moet de kerk functioneren als plek waar twee gemeentes zich thuis voelen en mee uit de voeten kunnen. De functionaliteit en uitstraling van de ruimtes moet hiervoor verbeterd worden, er is behoefte aan een flexibeler liturgisch centrum en de buitenruimte rondom de kerk kan beter benut worden.

Meerdere denkrichtingen

Om te laten zien dat je de twee gezichten van de Hoflaankerk én de diverse behoeften van de wijkgemeentes op verschillende manieren vorm kunt geven, werkten we verschillende denkrichtingen uit. De denkrichtingen laten zien dat er wat te kiezen valt en helpen om het gesprek hierover te kunnen voeren. Wat de beste ontwerpkeuzes zijn, kunnen we immers alleen maar afwegen met inbreng van de gebruikers. 

Door in co-creatie verder te werken aan het ontwerp, ontstaat een resultaat dat optimaal aansluit bij beide wijkgemeentes én waar kerkleden zich eigenaar van voelen. 

Locatie Project

Gerelateerd aan dit project

Projecten, nieuws en kennisartikelen gerelateerd aan de visie op de Hoflaankerk

Meer weten?
Mail wessel@deopenkaart.nl
of bel 06-49109640