Een visie voor Theater de Veste in Delft

  • Ruimte voor ontmoeting

Sinds 2020 is duidelijk dat (ver-)nieuwbouw van Theater de Veste binnen 5 tot 10 jaar onafwendbaar is. Adviesbureau BMC concludeerde dat in opdracht van de gemeente Delft. Daarom moet er nu nagedacht worden over een nieuwe theatervoorziening. Een theater is onderdeel van de identiteit en het vestigingsklimaat van een stad. Nadenken over de toekomst van Theater de Veste kan daarom niet zonder na te denken over de toekomst van Delft.

Opgave

Het stadstheater van Delft, Theater de Veste, heeft een inspirerende visie op wat de bredere betekenis van een theater kan zijn voor Delft. Deze visie, het Theater van de Toekomst, wil zij bespreekbaar maken en onder de aandacht brengen bij stadsbestuur en partners. 

Open Kaart is gevraagd de verschillende onderdelen van de visie te verbeelden in praatplaten en een visieboekje.

Projectdetails

Locatie
Delft

Periode
December 2023 – Maart 2024

Type
Visie, cultureel

Projectteam
Pieter Graaff, Sophie Lok, Jurrian Arnold

Publicaties

Nut en noodzaak

Het gebouw van Theater de Veste is toe aan groot onderhoud. Maar de capaciteit van het theater is ook niet meer passend bij de omvang van Delft. Plaatsen als Barneveld, Delfzijl, Goes en Harderwijk hebben een grotere zaal dan Delft en Theater de Veste mist daarnaast een kleine zaal. Hierdoor loopt het theater bezoekers en producties mis. Het leidt tot verlies aan inkomsten en verschraling van het aanbod. 

Tegelijkertijd staat Delft voor een forse groeiopgave, zowel qua woningen als werk en voorzieningen. Het versterken van een aantrekkelijk leefklimaat is nodig voor een goede groei van de stad. Podiumkunsten staan immers op plek drie van bepalende factoren voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

De stad Delft ademt geschiedenis, maar is met de TU ook bij uitstek een plek waar aan de toekomst gewerkt wordt. Die toekomstgerichte oriëntatie van Delft als creatieve kennis- en innovatiestad kan nog beter zichtbaar worden in haar publieke gebouwen. Buiten de campus gebeurt dat nu nog weinig. De noodzakelijke vernieuwing van Theater de Veste is daarom een kans om te formuleren wat die toekomstgerichtheid inhoudt en hoe die tot uitdrukking kan komen in een (ver)nieuw(d) gebouw.

Een laagdrempelige ontmoetingsplek voor de hele stad

Theater de Veste heeft een grote zaal nodig met ten minste 800 stoelen (nu 500); ook moet het podium vergroot worden. Daarnaast is een vlakke vloerzaal nodig met 250 stoelen / 800 sta-plaatsen. De vlakke vloerzaal zorgt voor een sterk cultuuraanbod voor een jong publiek, met o.a. festivals, pop, dance, theater, filosofie, debat en nachtcultuur. Maar de visie op het theater is nadrukkelijk breder. 

Het Theater van de Toekomst is een plek waar verschillende mensen verschillende redenen hebben om naartoe te gaan en elkaar daarom spontaan ontmoeten. Het is de hele dag geopend en er is ruimte voor nachtcultuur. Je kunt er overdag ook studeren en werken. Er is een mix met andere voorzieningen zoals sport, kunst, onderwijs en maatschappelijke functies. De kruisbestuiving onder één dak draagt bij aan de directe omgeving als ankerpunt in de stad. Het versterkt ook de congresfunctie van Delft en draagt bij aan haar imago als stad van innovatie, creativiteit en toekomstgerichtheid. 
 

Een onderscheidende uitgaansbeleving

Podiumkunsten zijn de meest uitgesproken ‘live’ ervaring, waar je een collectieve beleving kunt hebben op een fysieke plek. Die verbindende functie, waarin ontmoeting en verhalen elkaar versterken, is een onveranderlijke constante. De verhalen én de innovaties van Delft maken van een bezoek aan het Theater van de Toekomst een onderscheidende ervaring. Uitvindingen, gamelabs, robotica immersie en VR spelen een rol in de ontvangst. 

Door de combinatie met andere voorzieningen (sport, kunst, onderwijs, maatschappelijk) is het Theater van de Toekomst een ultiem laagdrempelige plek waar je belandt zonder dat je er erg in hebt. Theaterbezoekers eten er een hapje met scholieren die er hebben zitten studeren, spelen of sporten, jong talent volgt er theaterles en de TU Delft, culturele en maatschappelijke partners organiseren er kruisbestuiving. Het Theater van de Toekomst is daarmee bij uitstek een plek voor iedereen.

Meerwaarde

Door de visie te verbeelden en in een boekje samen te vatten, kan dit een gedeeld verhaal worden en helpen richting te geven aan de ruimtelijke opgave waar het theater voor staat. 

Locatie Project

Gerelateerd aan
Theater van de Toekomst

Projecten, nieuws en kennisartikelen gerelateerd aan de visie Theater van de Toekomst.

Meer weten?
Mail naar pieter@deopenkaart.nl
of bel 06-18539418