Hardop dromen van een Buurtfabriek

  • Ruimte voor ontmoeting

In de wijk Buitenhof in Delft wordt op veel verschillende manieren gewerkt aan het verbeteren van de kansen van bewoners op het gebied van gezondheid, werk en inkomen, sport, cultuur, taal en talentontwikkeling. Een betere samenwerking en uitwisseling kan de vicieuze cirkel voor gezinnen in armoede te doorbreken. Hoe mooi zou het zijn om alle lopende initiatieven te bundelen en de samenwerking een duurzame toekomst te geven in een gezamenlijk droomplek? 

Ontwerpopgave

Het gezamenlijk maken van zo’n plek begint met een gemeenschappelijk beeld van wat je voor ogen hebt. 

Middels interviews en workshops komen we tot een gemeenschappelijk narratief dat helpt om het idee binnen en buiten de organisaties verder te brengen.

Projectdetails

Locatie
Buitenhof, Delft, Nederland

Periode
November 2020 – April 2021

Type
Visie, Publiek gebouw, gebiedsontwikkeling

Projectteam
Hanneke Stenfert, Pieter Graaff
mmv Maaike van Leeuwen, Sophie Lok

Procesontwerp

Om met zoveel organisaties aan een droomplek voor de Buitenhof te werken, is een goed procesontwerp noodzakelijk. Het begint, zoals elk gezamenlijk avontuur, met een stip op de horizon en een eerste stap. Als je het eens bent over wat je op termijn voor je ziet én je weet wat het eerste is dat je daarvoor moet doen, heb je de tools in handen om mensen en organisaties in beweging te krijgen. Door vervolgens stap voor stap naar dit doel toe te werken en telkens te leren van deze stappen, kan het initiatief groeien en waar nodig bijgestuurd worden.

Een levendige, laagdrempelige plek van en voor bewoners van de Buitenhof. Dat is wat de initiatiefnemers van de Droomplek voor ogen staat. 

We gebruiken de metafoor van een ‘Buurtfabriek’. Het is een plek met een ziel, waar toevallige ontmoetingen worden gefaciliteerd en kruisbestuiving tussen inzet en expertise plaatsvindt.

Buurtfabriek

Geen loket van organisaties, maar een broedplaats en vindplaats van de rijke diversiteit aan mensen. Een plek waar wordt samengewerkt, mensen nieuwsgierig zijn en naar elkaar omzien. Binnen en buiten zijn jonge en oude bewoners bezig om te werken, te leren, iets te maken, zich te ontwikkelen. En daardoor biedt het ruimte aan mensen die iets om handen willen hebben of even op verhaal willen komen.

Als herkenningspunt van het nieuwe elan van de Buitenhof vormt de Buurtfabriek een belangrijke schakel met de rest van de stad, de TU Delft en de gemeente. Bewoners zijn trots op deze plek, op hun wijk en ook steeds trotser op wat ze er zelf leren, maken en organiseren. Zo draagt de Buurtfabriek bij aan de kansen en gezondheidsvaardigheden van bewoners.

Meerwaarde

Door het concept van een Buurtfabriek bespreekbaar te maken, tot leven te brengen, te tekenen, worden ook de samenwerking en de programmering duidelijker. Bedoelen we hetzelfde? Een zogenoemde praatplaat helpt om het idee aan te scherpen, te communiceren, fondsen aan te vragen en commitment te werven.

Locatie Project

Gerelateerd aan dit project

Projecten, nieuws en kennisartikelen gerelateerd aan de Droomplek Buitenhof.

Meer weten?

Mail pieter@deopenkaart.nl 
of bel 06-18539418