Expertise: Zorgen voor elkaar

Hoe kan de leefomgeving informele zorg faciliteren?

Eén van de grote vragen van deze tijd is hoe de leefomgeving de verschuiving van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving kan faciliteren. Een omgeving waar het wonen belangrijker is dan de zorg en waar ontmoeting en mantelzorg laagdrempelig zijn. Zo’n omgeving kun je alleen maken met de mensen die er (gaan) wonen.

Waarom informele zorg & co-creatie?

Als je bewoners een verantwoordelijkheid wilt geven in het bevorderen van (positieve) gezondheid en informele zorg, zijn hun wensen het vertrekpunt.

Onze meerwaarde
bij informele zorg

Wij kennen de wereld van de zorg, bedenken organisatorische concepten én ruimtelijke mogelijkheden, maken van een zorgvoorziening een plek van ontmoeting.

Relevante projecten

Meer dan een ontwerp:

Doelgroepen en financiën

De financiering van zorg biedt specifieke condities, wij denken mee

Bouwen aan een community

Samen ontwerpen versterkt de onderlinge betrokkenheid

Oog voor het alledaagse

Zodat niet de zorg, maar het leven voorop staat

Meer weten?
Mail pieter@deopenkaart.nl 
of bel op 06-18539418