Houten woning in Oosterwold

Oosterwold is een plek voor ondernemende pioniers. De ontwikkeling van dit gebied tussen Almere en Zeewolde, dat nu nog een agrarische bestemming kent, wordt geheel aan het eigen initiatief overgelaten. Behalve een aantal spelregels, zijn er geen beperkingen. Particulieren kopen er geen kavel, maar zetten een stip op de kaart en bepalen zelf de grenzen en afmetingen van het stuk grond dat ze kopen. Samen met de buren gaan ze vervolgens aan de slag met de aanleg van wegen, paden, groen, water en openbare ruimte. En natuurlijk het ontwerp van een woning.

Zelf aan de slag, dat zagen Fenna en Patrick ook wel zitten. En dan het liefst met hout in de hoofdrol. Ze dachten na over hun eisen en wensen, verzamelden referenties en maakten zelfs een schetsontwerp voor hun woning. Ze schetsten net zo lang door, tot ze dachten dat het echt niet meer anders kon.

Toch maakte Open Kaart drie verschillende ontwerpvarianten met de aangeleverde plattegrond als basis. Vervolgens is de voorkeursvariant uitgewerkt in een samenhangend voorstel. De plattegrond kent een heldere opzet, waarbij een formele en informele as elkaar kruisen en zorgen voor korte looplijnen.

Een constructie van zes houten spanten vormt letterlijk en figuurlijk het raamwerk van dit ontwerpvoorstel. Deze spanten dragen de verdiepingsvloer en het dak en zijn zowel binnen als buiten zichtbaar. Houten gevels op een betonnen plint liggen binnen de spanten, waardoor ruime overstekken ontstaan. Deze overstekken leveren een bijdrage aan zonwering, vormen een veranda en zorgen voor een droge entree.

Hiermee is een woning ontworpen die met haar informele ruimtes tegemoet komt aan de wens om in de natuur te wonen en die bovendien niet alleen van hout gemaakt is, maar dat ook uitstraalt.

projectdetails

locatie: Almere

type: woning, vrijstaand, buitengebied

opdrachtgever: privaat

periode: 2018