Onlangs werden we door de gemeente Haarlem gevraagd iets te vertellen over onze aanpak van Buurtkerken. De gemeentelijke erfgoedafdeling helpt momenteel proactief kerkgemeenschappen om de toekomst van hun gebouw veilig te stellen. Het open houden van de […]

Hoe ziet de toekomst van ons platteland eruit? Die vraag lijkt weer actueler dan ooit, ook in gemeente Voorst, het landelijk gebied tussen de steden Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Terwijl de steden plannen maken voor allerlei uitbreidingen, […]

Een goed co-creatief ontwerpproces kent een prettig ritme van interactieve momenten. Bij Open Kaart noemen we dit ritme de ‘hartslag’ van het proces. Het denken vanuit zo’n hartslag helpt ons om voor ieder project een passend procesontwerp […]

Co-creatie komt in meerdere smaken. De basis is een goed ontwerpproces waarin je met de juiste mensen op het juiste moment de juiste vragen stelt. Maar juist wanneer er sprake is van informeel gebruik en beperkte budgetten, […]

Hoe kom je als gemeente, provincie of waterschap tot goede keuzes in ruimtelijke opgaven waar verschillende belangen lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan? Co-creatie kan uitkomst bieden door een verrassende derde weg te vinden. Een co-creatief ontwerpproces […]

Renovatie is een nieuw begrip in Japan. Zó nieuw dat er nog geen Japans woord voor is. Het Engelse renovation wordt bij gebrek aan een Japanse uitdrukking als leenwoord gebruikt. Natuurlijk worden verouderende gebouwen opgeknapt, maar de […]

Het Open Bouwen pleit voor een duidelijk onderscheid tussen de ‘drager’ en ‘inbouw’ van een gebouw. Vanuit de Open Bouwen-beweging in Nederland wordt Japan regelmatig als voorbeeld genoemd waar deze manier van denken niet theoretisch is gebleven, […]