Gastvrijheid klinkt als een goed streven, maar kan gek genoeg te weinig ruimte overlaten voor gedeeld eigenaarschap. Zo’n streven kom je bijvoorbeeld tegen in verzorgingshuizen, waardoor bewoners zich er te gast voelen in plaats van thuis. Eenzelfde […]

De aanleiding voor een verhuizing naar een verzorgingshuis is vaak een rite de passage. Een ingrijpende gebeurtenis leidt tot een verslechterde geestelijke of lichamelijke toestand. Hierdoor wordt de bewoner zich niet alleen veel sterker bewust van de […]

Duinzicht, Buitenzorg, Rustoord. Uit de namen van veel verzorgingshuizen spreekt het beeld van de oude dag als een welverdiend genieten van rust. Deze woonambitie geldt voor een kleiner wordend deel van de ouderen. Deels omdat de luxe […]

Welke rol speelt een goed ontwerp in het faciliteren van ontmoeting? Als er één activiteit symbool staat voor een georkestreerd sociaal leven, dan is het de Bingo in het verpleeghuis. Op een vast moment in de week […]

Een levensloopbestendige woonomgeving schept gelegenheden waar ouderen hun contacten kunnen onderhouden en nieuwe contacten kunnen opdoen. Dit is een uitdaging waar veel gemeenten en zorgorganisaties nu voor staan: hoe creëren we een leefbare woonomgeving, waarin de ouderen […]

Echtparenkamers. Een gemiddeld verzorgingshuis heeft er maar een paar. Het woord verraadt dat – bij toenemende zorgvraag – de belofte om tot de dood bij elkaar te blijven vaak plaatsmaakt voor scheiding van tafel en bed. Door […]

Er doet zich een interessante tegenstelling voor in de financiering van zorghuisvesting uit rijksgelden. Kort gezegd: hoe zieker je bent, hoe hoger de huur die je kunt betalen. Ergens klinkt dat logisch. Toch wordt vaak ook voor […]

Hoe kun je van een zorggebouw, een woongebouw maken? En wat is daarbij de rol van het ontwerp? Iedereen kan zich iets voorstellen bij deze vragen en toch is het lastig er de vinger achter te krijgen. […]

Onder begeleiding van de Kabelfabriek en met hulp van ons netwerk hebben we besloten om ons bureau Open Kaart te noemen. Daarmee is de cirkel rond, want ‘Team Open Kaart’ gebruikten we als werktitel bij de gelijknamige inzending van een prijsvraag - ons allereerste project samen. Soms moet je even zoeken om te vinden wat recht onder je neus ligt.
(meer…)