Expertise: Ruimte voor ontmoeting

Hoe kunnen we een plek maken waar verschillende gebruikers zich welkom voelen?

Maatschappelijke organisaties, verenigingen of sociale ondernemingen kennen vaak een hele eigen, informele sfeer. Het ontwerp van zo’n plek moet aansluiten bij het specifieke gebruik van de groep mensen én begrijpelijk en uitnodigend zijn voor gasten. Dat vraagt om nauwe samenwerking tussen ontwerper en gebruikers.

Waarom ontmoeting
& co-creatie?

De eigenheid van laagdrempelige ontmoeting zit niet in vierkante meters, maar in de dynamiek van een organisatie met vrijwilligers en/of professionals.

Onze meerwaarde
bij ontmoeting

Wij zetten het ontwerpproces in om de impliciete kennis en wensen van verschillende betrokkenen helder te krijgen en samen te brengen. 

Relevante projecten

Meer dan een ontwerp:

Visie en strategie

Samen nadenken over de indeling helpt te bedenken wie je wilt zijn

Eigenaarschap en betrokkenheid

Als je het zelf (mee)bedacht voelt het resultaat al snel vertrouwd

Verbondenheid en gastvrijheid

Een goed proces is een impuls voor je organisatie

Ons ontmoeten?
Mail pieter@deopenkaart.nl 
of bel op 06-18539418