Groter wonen in Carnisse

  • Samen thuis

De Rotterdamse wijk Carnisse bestaat voor een groot deel uit koopappartementen. De portiekflats zijn kort na de oorlog gebouwd binnen een bijzonder plan van gecombineerd particulier initiatief. De appartementen zijn volgens de huidige eisen echter te klein. De gemeente en corporatie Woonbron zetten in op het samenvoegen en vergroten van woningen. Niet slopen, maar aanpassen is hier de strategie om mensen die meer ruimte zoeken de kans te geven in de wijk te blijven wonen. 

Opgave

Hoe kunnen de appartementen in de Eilandenbuurt worden samengevoegd, zodat mensen in hun buurt kunnen blijven wonen als zij kinderen krijgen of meer gaan verdienen?

En hoe kan het samenvoegen door Woonbron een aanjager zijn voor meer samenvoegingen door particulieren in de buurt?

 

Projectdetails

Locatie
Eilandenbuurt, Carnisse, Rotterdam

Opdrachtgever
Corporatie Woonbron

Periode
Januari 2019 – heden

Type
Strategie, ontwerp

Publicaties

Veranderruimte in de particuliere voorraad

De Eilandenbuurt bestaat voor het grootste deel uit particulier bezit. Vanuit de gemeente, het Nationaal Programma Rotterdam Zuid en de corporaties bekeken, biedt dat weinig ruimte om te werken aan verbeteringen. Lange tijd was het beeld van de wijk dat mensen er kort woonden en het onderhoud blijvend doorschoven naar een toekomstige bewoner. De appartementen zijn net te klein voor zowel een goede woonkamer als een goede hoofdslaapkamer. Daarom worden de kelders soms provisorisch bij de woning getrokken of belandt het tweepersoonsbed in de kinderkamer, die daar te klein voor is.

Corporatie Woonbron vertegenwoordigt middels maatschappelijk gebonden eigendom het lange termijn perspectief in de buurt. Dit vraagt om een bijzondere aanpak en innovatieve samenwerkingen. Ook burgemeester Aboutaleb heeft zich persoonlijk verbonden aan de buurt om hardnekkige problemen te doorbreken en meer operationele en juridische ruimte te organiseren. Open Kaart denkt sinds 2016 mee hoe de corporatie haar expertise op zo’n manier kan inzetten dat de buurt erop vooruit gaat. 

Seriematig én individueel

 

De woningen in de Eilandenbuurt zijn als serie ontworpen, maar worden individueel gerenoveerd. De corporatie koopt woningen op die vrij komen en informeert bij de buren of die interesse hebben in samenvoegen. Wanneer er twee woningen naast of boven elkaar in bezit komen, voegt de corporatie ze zelf samen. Daarmee is het een geleidelijk en lerend proces, waarbij niemand gedwongen het huis uit hoeft.

Stimuleren van samenvoegen


Woonbron neemt initiatief in het samenvoegen met de insteek dat particulieren dit overnemen. De gemeente verleent subsidie aan particuliere bewoners die dat willen doen.

Daarom zijn de samenvoegingen die we voor Woonbron ontwerpen, ook zichtbare voorbeelden voor particulieren. De tekeningen en berekeningen worden via de gemeentelijke samenvoegcoach beschikbaar gesteld. 

 

Toekomstbestendig

De portiekwoningen zijn lang gezien als laagwaardige flats, die een specifieke niche vervullen aan de onderkant van de koopmarkt. De veranderde woningmarkt heeft ertoe geleid dat mensen langer in deze appartementen blijven wonen en het meer loont om te investeren in onderhoud, verduurzaming en wooncomfort. De eerste praktijklessen van het samenvoegen geven aan dat er door samenvoegen en vergroten goede woningen te realiseren zijn die zonder grote kunstgrepen een uitstekend energielabel halen. 

Meerwaarde

Door alle ontwerpproducten voor de corporatie als communicatiemiddelen voor particulieren aan te bieden, wordt de impact van de ontwerpstudie vergroot. Zo helpen we gemeente, corporatie en bewoners samen te werken aan het toekomstbestendig maken van de buurt.

Het samenvoegen en vergroten past binnen onze langere betrokkenheid om te werken aan nieuwe perspectieven voor de bestaande koopwoningen in Carnisse. 

Locatie Project

Gerelateerd aan
Groter Wonen in Carnisse

Projecten, nieuws en kennisartikelen gerelateerd aan de opgaven in Carnisse.