Woonarrangementen voor portiekflats

  • Samen thuis
  • Zorgen voor elkaar

Klein en zeer goedkoop; dat zijn de meeste woningen in de Eilandenbuurt in Rotterdam Zuid. Hoewel het merendeel eigendom is van bewoners, is corporatie Woonbron hoofderfpachthouder en biedt zij terugkoopgarantie. Dat betekent dat zij bij iedere verhuizing kan beslissen aan wie zij de woning verkoopt of verhuurt en of ze de woning tussentijds wil opknappen, samenvoegen of uitbreiden. 

Daarmee heeft Woonbron een bijzondere positie en verantwoordelijkheid in deze kwetsbare wijk. De corporatie vroeg ons op zoek te gaan naar nieuwe woonarrangementen die een doelgroep aantrekken met wie de buurt er sociaal-maatschappelijk op vooruit gaat.

Opgave

Hoe kunnen de woningen in de Eilandenbuurt duurzaam op de markt gezet worden, zodanig dat mensen er lang(er) blijven wonen en investeren in hun woning en omgeving?

De betaalbaarheid, de neutrale uitstraling en eenvoudige inrichting van de woningen in de Eilandenbuurt bieden een goede omgeving om te experimenteren met nieuwe woonarrangementen.

 

Projectdetails

Locatie
Eilandenbuurt, Carnisse, Rotterdam

Opdrachtgever
Corporatie

Periode
Januari – augustus 2016

Type
Strategie

Publicaties

Maatwerk voor een kwetsbare voorraad

De Eilandenbuurt valt als onderdeel van Carnisse onder de focuswijkenaanpak van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Daarom wordt op dit moment terughoudend omgesprongen met zowel sociale huur (Rotterdamwet) als vrije verkoop (tegengaan dubieuze verhuurders). Deze conditie vormt een extra motivatie om naar maatwerk te zoeken voor deze voorraad.

Een grote uitdaging voor de ontwikkeling van de Eilandenbuurt is het naar beneden brengen van de verhuisgeneigdheid. Door de vele verhuizingen scoort de wijk slecht op de binding die bewoners ervaren.
Dit vraagt om een aanpak die perspectief biedt voor de buurt en mensen aantrekt die zich willen vestigen in de wijk voor langere tijd. Een aanpak die gebruik maakt van de sterke kanten van Carnisse, namelijk:

  • lage werkloosheid en sterke arbeidsethos
  • goede bereikbaarheid van de buurt
  • rustige en groene woonomgeving
  • woningen met neutrale uitstraling en uniforme inrichting

Op zoek naar een geschikte doelgroep

Er moet in de eerste plaats gekeken worden voor welke doelgroep de woningen financieel aantrekkelijk zijn om te kopen. Criteria zijn dat het gaat om een doelgroep die bereid is om langer te wonen (minimaal 5 jaar), die investeert in beheer en onderhoud en niet onderverhuurt. Interessant is dat de appartementen zowel aangeboden kunnen worden als koop- of als (sociale) huurwoning.

De uitdaging is daarmee om aan de ene kant te zoeken naar koopmotieven bij mensen met een relatief laag inkomen, een inkomen waarmee huur aantrekkelijk is, maar koop wel mogelijk. Aan de andere kant is bij mensen met een hoger inkomen de uitdaging om te zoeken naar andere motieven dan de lage koopprijs.

Gecombineerde woonwensen

Gecombineerde woonwensen gaan over mensen die naast hun eigen woonwensen ook met die van een ander bezig zijn. Denk aan mantelzorg, gescheiden ouders of de woonwensen van een groep.

Het combineren van verschillende doelgroepen en woonwensen vereist nieuwe en flexibele combinaties van
koop en huur, een deels nog onontgonnen terrein.

 

Wonen voor Elkaar

Van de verschillende arrangementen is het concept ‘Wonen voor Elkaar’ doorontwikkeld. Woningen worden op verschillende manieren gecombineerd aangeboden in huur-koop en dubbelkoop constructies. Zonder grote bouwkundige investeringen zijn de appartementen hiermee in een ander daglicht komen te staan. Wonen voor Elkaar verbindt kansen voor particuliere woningverbetering aan de versterking van sociale samenhang en betrokkenheid in de wijk als geheel.

Meerwaarde

Het concept ‘Wonen voor Elkaar’ heeft onder meer geleid tot de komst van het Stadsklooster Rotterdam in de wijk. De bewoners van het Stadsklooster wonen zelfstandig en maken tegelijkertijd deel uit van een gemeenschap. Ook leveren ze een inspanning voor de buurt.

Woonbron heeft zo’n vijftien appartementen beschikbaar gesteld en een bedrijfsruimte die is omgebouwd tot gemeenschapsruimte. De hoop is dat het Stadsklooster meer structuur zal brengen in Carnisse en een positieve bijdrage zal leveren aan de opbouw van de wijk.

Daarnaast is Open Kaart betrokken bij de strategie voor het strategisch opkopen en samenvoegen van woningen in de Eilandenbuurt om daarmee het woningaanbod diverser te maken. 

Locatie Project

Gerelateerd aan
Wonen voor Elkaar

Projecten, nieuws en kennisartikelen gerelateerd aan de opgave in Carnisse.