Van de nood een deugd maken in seniorenflats

  • Zorgen voor elkaar

Een scootmobiel vergroot de actieradius en zelfredzaamheid van ouderen en mensen met een beperking. De toenemende populariteit zorgt voor uitdagingen met betrekking tot het brandveilig stallen, zeker in collectieve woon-zorggebouwen. De gemeente Rotterdam stelt om die reden aan corporaties een subsidie beschikbaar om passende maatregelen te nemen. 

Ontwerpopgave

Een stalling voor scootmobielen moet goed toegankelijk en brandveilig zijn. Maar sociaal toezicht en de positie van de stalling in het gebouw zijn van even groot belang.

Door goed begrip van een locatie en de wensen en gebruiken van bewoners kan de noodzakelijke aanpassing meerwaarde opleveren voor mens en gebouw.

Projectdetails

Locatie
Rotterdam, Nederland

Opdrachtgever
Woonbron, Rotterdam

Periode
Oktober 2019 – Heden

Type
Beheer

Projectteam
Pieter Graaff, architect
pieter@deopenkaart.nl
06–18539418

Publicaties

Ontwerp

Bij het ontwerpen van de verschillende stallingen is sociale veiligheid een belangrijk uitgangspunt. De stalling moet zo gunstig gelegen zijn dat het logisch en makkelijk is deze te gebruiken. Omdat de ruimtes een apart brandcompartiment vormen mogen de deuren alleen bij het betreden en verlaten van de ruimte geopend worden. Dat vraagt om een automatische deuropener waarvan de knop vanuit de scootmobiel te bereiken is. Daarnaast vormt de ’transfer’ van scootmobiel naar wandelstok, rollator of rolstoel een kwetsbaar moment. Lockers en een paniekkoord zorgen dat snoeren niet los in de ruimte liggen en in geval van nood hulp kan worden ingeschakeld. Een goed verlichte ruimte met ramen naar de gang voorkomt dat iemand valt of lang ongezien blijft liggen. 

Een goed ontworpen stalling kan meer zijn dan een parkeerplek. Kijken of je scootmobiel al is opgeladen vormt een goed 'alibi' voor een toevallige ontmoeting met buren.

Meerwaarde

In het beste geval vormt de subsidie voor het stallen van scootmobiels aanleiding voor een algehele verbetering van een complex. Denk aan het opknappen van de entree en fietsenstalling of het aanleggen van ondergrondse containers. Een goed voorbeeld is een woongebouw waar de ontmoetingsruimtes op last van de brandweer waren leeggehaald. Als bijvangst van de stalling kan de ontmoetingsfunctie weer in ere worden hersteld. 

Locatie Project (o.a.)

Gerelateerd aan
scootmobielstallingen

Projecten, nieuws en kennisartikelen gerelateerd aan de stalling van scootmobielen.

Meer weten?
Mail pieter@deopenkaart.nl,
of bel ons op 06-18539418