De aanleiding voor een verhuizing naar een verzorgingshuis is vaak een rite de passage. Een ingrijpende gebeurtenis leidt tot een verslechterde geestelijke of lichamelijke toestand. Hierdoor wordt de bewoner zich niet alleen veel sterker bewust van de […]

Echtparenkamers. Een gemiddeld verzorgingshuis heeft er maar een paar. Het woord verraadt dat – bij toenemende zorgvraag – de belofte om tot de dood bij elkaar te blijven vaak plaatsmaakt voor scheiding van tafel en bed. Door […]

Er doet zich een interessante tegenstelling voor in de financiering van zorghuisvesting uit rijksgelden. Kort gezegd: hoe zieker je bent, hoe hoger de huur die je kunt betalen. Ergens klinkt dat logisch. Toch wordt vaak ook voor […]

Hoe kun je van een zorggebouw, een woongebouw maken? En wat is daarbij de rol van het ontwerp? Iedereen kan zich iets voorstellen bij deze vragen en toch is het lastig er de vinger achter te krijgen. […]