Thuis in een voormalig verzorgingshuis

  • Zorgen voor elkaar

Sommige verzorgingshuizen worden ‘doorbestemd’ als woongebouw voor ouderen. Het veranderen van de bestemming zorg naar wonen, leidt er nog niet altijd toe dat zulke gebouwen als woonomgeving aanvoelen. Het gebouw IJsselburgh in de Rotterdamse wijk Beverwaard is door eigenaar Woonbron aangewezen als zogeheten ‘special’ waarin extra aandacht besteed wordt aan toegankelijkheid, ontmoeting en beheer. Bij het groot onderhoud en de verduurzaming wordt daarom ook de entreezone aangepakt en de toegankelijkheid verbeterd.

Ontwerpopgave

Hoe kan gebouw de IJsselburgh nog beter bijdragen aan het zelfstandig wonen van haar  oudere bewoners? De focus ligt hierbij op de wayfinding, toegankelijkheid en sociale kwaliteit van het gebouw met speciale aandacht voor de entreezone.

De verbouwing wordt in bewoonde staat uitgevoerd, goede communicatie met de bewoners van de ca. 200 appartementen is daarom belangrijk. De verduurzaming van het pand geeft ook aanleiding de uitstraling van het gebouw te verbeteren. Open Kaart ontwerpt de verschillende ingrepen en verzorgt het technisch tekenwerk voor de totale renovatie.

Projectdetails

Locatie
Schinnenbaan 130, Rotterdam

Periode
augustus 2023- eind 2025

Opdrachtgever
Woonbron, Dura Vermeer (co-makers)

Type
Transformatie, woongebouw

Projectteam
Pieter Graaff, Tijs Niessen

 

Ontwerpbenadering

De IJsselburgh is een voorbeeld van een ’thuisplusflat’ waar mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen met ondersteuning en voorzieningen dichtbij. In een verzorgingshuis speelt het hele leven zich binnen het tehuis af, in een woongebouw ligt dat anders. Er is de wens het gebouw meer open te stellen voor de buurt. Tegelijkertijd voelen veel bewoners zich momenteel niet altijd veilig in het gebouw. De opgave is daarmee om een nieuw onderscheid te maken tussen de publieke delen en het woongedeelte om zo de sociale kwaliteit van het gebouw te versterken.

De kunst is om daarnaast om de extra aandacht voor toegankelijkheid en wayfinding zo onzichtbaar mogelijk te realiseren in het bestaande gebouw. Een woonomgeving die niet aanvoelt als een zorggebouw maar als een thuis.  Waar je elkaar ‘toevallig’ tegenkomt bij de entree en waar je gemakkelijk de weg vindt in de gangen. 

Het onderhoud aan de gevel en de verduurzaming zijn een goede aanleiding om de uitstraling van het pand te verbeteren. We kijken integraal naar kozijnen, geveldelen, balkonhekwerk, zonwering en ventilatie.

Huidige situatie. Foto: Rufus de Vries

Een welkome entree

De entreezone beschikt onder andere over een kapper, pedicure, een groot restaurant en een recreatiezaal. Deze functies zijn voor de bewoners maar ook steeds meer bedoeld voor mensen uit de buurt. De wens is daarom een uitnodigende entreezone te realiseren waar ook bezoekers zich welkom voelen. Op dit moment loop je als bezoeker eerst tegen de postvakken van de bewoners aan. Dit maakt meteen duidelijk dat je te gast bent in een woongebouw. 

We stellen daarom voor de grens tussen de publieke ruimtes en het woongedeelte te verleggen, waardoor de voorzieningen niet in het woongedeelte van het complex liggen. 

In het co-makerschap tussen eigenaar Woonbron en aannemer Dura Vermeer, worden de diverse adviseurs en uitvoerders in een vroeg stadium betrokken.  

 

Huidige situatie. Foto: Rufus de Vries

Co-creatie

In het co-makerschap tussen eigenaar Woonbron en aannemer Dura Vermeer, worden de diverse adviseurs en uitvoerders in een vroeg stadium betrokken. Vanuit de bewoners en ondernemers in het gebouw is een klankbordgroep samengesteld waarmee de verschillende ontwerpingrepen worden besproken. 

Huidige situatie. Foto: Rufus de Vries

Quickscan 

In 2022 hebben we een quickscan uitgevoerd van de mogelijkheden om het gebouw te verbeteren. De uitkomsten hiervan hebben geholpen bij het bepalen van de te nemen maatregelen die nu verder worden uitgewerkt.

Locatie project

Gerelateerd aan dit project

Projecten, nieuws en artikelen gerelateerd aan de IJsselburgh:

Meer weten?

Mail pieter@deopenkaart.nl 
of bel 06-18539418