Renovatie Vaste Burcht

Open Kaart is door de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Gouda gevraagd om een ontwerp te maken voor de renovatie van haar kerkgebouw. De gemeente is vanaf 1974 gevestigd aan de Lekkenburg in Gouda. Sinds die tijd is aan het gebouw niet veel veranderd.

Een snelle aanpak van het gebouw is noodzakelijk. Groot onderhoud en verduurzaming gaan hier samen met beslissingen over hoe het gebouw in de toekomst gebruikt gaat worden en over de rol van de kerk in de wijk. De gemeenteleden zijn samen verantwoordelijk voor de keuzes die gemaakt worden en moeten gezamenlijk de financiering van de verbouwing opbrengen. Dat vraagt om een zorgvuldig en co-creatief proces.

In de afgelopen periode is door Open Kaart in nauwe samenspraak gezocht naar ontwerpoplossingen die recht doen aan huidig en toekomstig gebruik van het pand. Met veel kerkleden is gesproken over gebruik, beleving en waardering van het gebouw. Met de bouwcommissie is daaruit een ontwerpopgave geformuleerd waarin de ingrepen op volgorde van prioriteit zijn opgesteld.

Voorlopig Ontwerp

Inmiddels is het Voorlopig Ontwerp gepresenteerd. De eerste reacties van de gemeente zijn positief. Het gedateerde gebouw wordt fris en open gemaakt en beter ingericht voor ontmoeting. Een zestal uitgangspunten voor het ontwerp zorgt voor eenheid en herkenbaarheid.

Vervolg

Het Voorlopig Ontwerp geeft een eerste totaalbeeld van de hoofdingrepen en architectonische kwaliteit die kunnen worden bereikt. In het Definitief Ontwerp wordt dit beeld verder uitgewerkt en gedetailleerd. In dat proces ziet Open Kaart ruimte voor de frisse ideeën en ervaringsdeskundigheid van kerkleden bij de uitwerking van specifieke en betekenisvolle onderdelen van het gebouw. Deze inzet draagt bij aan een kerkgebouw van en voor de gemeente.

De komende periode staat voor de gemeente in het teken van het bijeen brengen van het benodigde budget. Vervolgens start Open Kaart met het Definitief Ontwerp.

Kijk voor meer informatie over het project en de communicatie met de gemeente op www.verbouwdeburcht.nl

projectdetails

locatie: Gouda

type: verbouwing

opdrachtgever: GKv Gouda

periode: mrt. 2016 - heden