In gesprek over de toekomst van de Kandelaar

  • Ruimte voor ontmoeting

De Kandelaarkerk in Amersfoort is een karakteristiek gebouw dankzij grote raampartijen met prachtige taferelen aan weerszijden van de kerkzaal. De circa 500 kerkgangers nemen op verschillende vlakken initiatief in het vernieuwen van het kerk-zijn, bijvoorbeeld door het organiseren van een tweewekelijkse eettafel voor de buurt. Er is de wens het gebouw geschikt te maken voor toekomstig gebruik. 

Ontwerpopgave

Met de kerkgemeenschap wordt een samenhangende visie ontwikkeld op hoe het kerkgebouw in de toekomst kan worden gebruikt. Open Kaart gebruikt diverse toekomstscenario’s voor het gebouw, waarin gebruik, beleving en waardering centraal staan, om met de gemeente het gesprek te voeren en opties tegen elkaar af te wegen.

Het uiteindelijke advies voor het gebouw is zo verwoord en verbeeld, dat gemeenteleden er zelf mee aan de slag kunnen.

Projectdetails

Locatie
Amersfoort, Nederland

Opdrachtgever
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Amersfoort centrum

Periode
2019 – 2023

Type
Kerkgebouw, renovatie

Projectteam
Wessel Jonker, Hanneke Stenfert

Aanpak

In de eerste fase is met de kerkleden een breed gedragen visie gemaakt als basis voor een toekomstbestendig kerkgebouw. De hiervoor benodigde informatie is verzameld, ingewonnen en samengevoegd tot een integraal beeld. Het gaat om onder meer een analyse van het huidige gebruik van het gebouw; het perspectief van gebruikers op beleving en waardering van het gebouw en de context van het pand in relatie tot mogelijkheden voor de exploitatie. Een bouwkundige inventarisatie leverde het ruimtelijk kader. Dit is vastgelegd in een programma van eisen en wensen dat diende als start voor de ontwerpfase.

Visualiseren van nieuw gebruik

Om kerkgangers in dit proces te prikkelen met nieuwe ogen naar hun gebouw te kijken, heeft fotograaf Rufus de Vries visualisaties gemaakt van nieuwe vormen van gebruik. De kerkzaal als sporthal; de lobby als kapel; de ontmoetingsruimte als ZZP-café. Hij maakte de beelden samen met kerkgangers, om al doende te ervaren en te bespreken wat wenselijk is voor de toekomst.

Stapsgewijze uitvoering

De eisen en wensen zijn vertaald in een stip op de horizon voor het gebouw. Om hier stapsgewijs naartoe te kunnen werken, aansluitend bij het beschikbare budget, is het ontwerp vertaald in een handleiding met verschillende ingrediënten waar de kerkelijke gemeente zelf mee aan de slag kan. 

Locatie Project

Gerelateerd aan
de Kandelaar

Projecten, nieuws en kennisartikelen gerelateerd aan de Kandelaar.

Meer weten?
Mail hanneke@deopenkaart.nl,
of bel 06-30281636