In gesprek over de toekomst van de Kandelaar

  • Ruimte voor ontmoeting

De Kandelaarkerk in Amersfoort is een karakteristiek gebouw dankzij grote raampartijen met prachtige taferelen aan weerszijden van de kerkzaal. De circa 500 kerkgangers nemen op verschillende vlakken initiatief in het vernieuwen van het kerk-zijn, bijvoorbeeld door het organiseren van een tweewekelijkse eettafel voor de buurt. Er ligt de wens het gebouw geschikt te maken voor toekomstig gebruik. 

Ontwerpopgave

Met de kerkgemeenschap wordt een samenhangende visie ontwikkeld op hoe het kerkgebouw in de toekomst kan worden gebruikt. Open Kaart gebruikt diverse toekomstscenario’s voor het gebouw, waarin gebruik, beleving en waardering centraal staan, om met de gemeente het gesprek te voeren en opties tegen elkaar af te wegen.

Projectdetails

Locatie
Amersfoort, Nederland

Opdrachtgever
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Amersfoort centrum

Periode
2019 – Heden

Type
Kerkgebouw, renovatie

Projectteam
Wessel Jonker en Hanneke Stenfert

Publicaties

Aanpak

In de eerste fase wordt met de kerkleden een breedgedragen visie gemaakt als basis voor een toekomstbestendig kerkgebouw. 
De hiervoor benodigde informatie wordt verzameld, ingewonnen en samengevoegd tot een integraal beeld. Het gaat om onder meer een analyse van het huidige gebruik van het gebouw; het perspectief van gebruikers op beleving en waardering van het gebouw en de context van het pand in relatie tot mogelijkheden voor de exploitatie. Een bouwkundige inventarisatie levert het ruimtelijk kader. Dit wordt tenslotte vastgelegd in een programma van eisen en wensen dat kan dienen als start voor de ontwerpfase.

Locatie Project

Gerelateerd aan
de Kandelaar

Projecten, nieuws en kennisartikelen gerelateerd aan de Kandelaar.

Meer weten?
Mail hanneke@deopenkaart.nl,
of bel 06-30281636