Een kerk die groeit binnen haar muren

  • Ruimte voor ontmoeting

De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Gouda stond voor de opgave haar kerkgebouw op te knappen en zocht naar meer mogelijkheden voor gebruik. De leden van de kerk zijn samen verantwoordelijk voor het gebouw. Open Kaart maakte in co-creatie met de kerkgangers een plan dat op 95 procent van de stemmen en een serieuze gezamenlijke investering kon rekenen.

Ontwerpopgave

Bij aanvang van het project was er nog geen breed gedragen visie op wat er met het gebouw moest gebeuren en een reservering voor een verbouwing was er nauwelijks.

Groot onderhoud en verduurzaming gaan hier samen met beslissingen over hoe het gebouw in de toekomst gebruikt gaat worden en over de rol van de kerk in de wijk.

Dat vraagt om een zorgvuldig en co-creatief proces.

Projectdetails

Locatie
Lekkenburg 148, Gouda, Nederland

Periode
Maart 2016 – April 2019

Type
Verbouwing, kerk

Projectleiding
Wessel Jonker, Architect
wessel@deopenkaart.nl
06–49109640

Publicaties

Ontwerp

Door de opstelling in de kerkzaal een kwartslag te draaien ontstaat ruimte voor extra zitplekken. Grote openingen in de wand tussen kerkzaal en ontmoetingsruimte maken het mogelijk op hoogtijdagen nog eens 83 stoelen bij te plaatsen. Door de stoelopstelling in een halve cirkel wordt de onderlinge betrokkenheid bovendien versterkt en de gemiddelde afstand tot het podium gehalveerd. Ook komt één van de zalen vrij voor gebruik door de jongste kinderen. Daarvoor huurde men tot voor kort een ruimte elders in de wijk.

De nieuwe indeling leidt tot een open en overzichtelijk gebouw dat veel mogelijkheden voor gebruik toestaat. Extra aandacht is gegeven aan de keuken en bar, die naar de entree zijn verplaatst. Bezoekers komen nu binnen in een huiselijke ruimte met veel daglicht. Hierdoor wordt het gebouw ook aantrekkelijk om door de week met elkaar af te spreken. Omdat het gebouw weinig maar intensief wordt gebruikt, is een innovatief installatieconcept bedacht voor verwarming en ventilatie.

Meerwaarde

De grote betrokkenheid van de leden in het ontwerpproces was niet alleen nodig om voldoende draagvlak voor realisatie te krijgen, maar maakte ook veel energie los. Tot en met de opening is door vrijwilligers van jong tot oud geklust, ontworpen en georganiseerd om gebouw en omgeving extra kwaliteit mee te geven. Het meters hoge glaskunstwerk dat door kerkgangers ontworpen en uitgevoerd is, vormt daarvan een goede illustratie.

Het ontwerpproces heeft bijgedragen aan visievorming, draagvlak en betrokkenheid. Het heeft er ook toe geleid dat Geloven en Ontmoeten het nieuwe motto van de kerkgemeenschap is geworden.

Locatie Project

Gerelateerd aan
Renovatie Vaste Burcht

Projecten, nieuws en kennisartikelen gerelateerd aan de Renovatie van de Vaste Burcht.

Kerk (ver)bouwen?
Mail wessel@deopenkaart.nl,
of bel 06-49109640