Een huisartsenpraktijk voor straatdokters Iedereen in Nederland heeft recht op goede zorg, maar de praktijk is dat dak- en thuislozen, ongedocumenteerden en onverzekerde EU-burgers moeilijk de weg vinden in het zorgsysteem. Straatdokters bieden met inloopspreekuren op verschillende […]

Thuis in een voormalig verzorgingshuis Sommige verzorgingshuizen worden ‘doorbestemd’ als woongebouw voor ouderen. Het veranderen van de bestemming zorg naar wonen, leidt er nog niet altijd toe dat zulke gebouwen als woonomgeving aanvoelen. Het gebouw IJsselburgh in […]

Hoera voor het verschil! Onlangs werden we gevraagd een bijdrage te leveren aan de bijeenkomst ‘Individueel wonen, samen leven’ van het Bosch Architectuur initiatief (BAi). Een groeiende groep mensen woont zelfstandig en al die eenpersoonshuishoudens hebben een […]

Van de nood een deugd maken in seniorenflats Share on twitter Share on facebook Share on linkedin Een scootmobiel vergroot de actieradius en zelfredzaamheid van ouderen en mensen met een beperking. De toenemende populariteit zorgt voor uitdagingen […]

Gemeenten staan voor de vraag wat ze met hun vastgoed moeten doen. Verkopen aan de hoogste bieder (publieke middelen) of beschikbaar stellen aan maatschappelijke initiatieven (publieke doelen)? Op veel plekken wordt geprobeerd om die twee belangen met elkaar te verenigen: marktconform verkopen aan iemand die er iets nobels mee wil doen. Dat is niet eenvoudig. In ons werk én op onze nieuwe werkplek komen we hiermee in aanraking.

(meer…)

De nieuwigheid is inmiddels wel af van het woord participatiesamenleving. Toch is er nog altijd geen antwoord op de vraag hoe informele zorg meer ruimte kan krijgen in de woonomgeving. Of scherper geformuleerd: hoe ontstaat een zorgneutrale […]

Hoe ontstaat sociale binding in een kwetsbare wijk? Voor de Rotterdamse wijk Carnisse ontwikkelden we de visie 'Wonen voor Elkaar'. Die schept ruimte voor combinaties van bewoners die meer dan toevallige buren willen zijn. Dit idee krijgt inmiddels vorm in de realiteit. Onder de naam Stadsklooster heeft een groeiende groep bewoners haar intrek genomen in de wijk.

(meer…)

Woonarrangementen voor portiekflats Share on twitter Share on facebook Share on linkedin Klein en zeer goedkoop; dat zijn de meeste woningen in de Eilandenbuurt in Rotterdam Zuid. Hoewel het merendeel eigendom is van bewoners, is corporatie Woonbron […]

Gastvrijheid klinkt als een goed streven, maar kan gek genoeg te weinig ruimte overlaten voor gedeeld eigenaarschap. Zo’n streven kom je bijvoorbeeld tegen in verzorgingshuizen, waardoor bewoners zich er te gast voelen in plaats van thuis. Eenzelfde […]