Inspirerende woontypologieën voor het buitengebied

  • Samen thuis

In het buitengebied van gemeente Voorst wordt met regelmaat een nieuw bouwkavel uitgegeven. Soms voor één woning, soms voor meerdere woningen. Voor de toekomst van het buitengebied is het van belang dat deze woningen een thuis bieden aan diverse inwoners. De woningen dienen daarom niet allemaal even groot te zijn, maar juist te variëren in type, grootte en prijs. Open Kaart ontwierp vijftien verschillende compacte voorbeeldwoningen, als inspiratie voor initiatiefnemers. 

Ontwerpopgave

Om betaalbaar te kunnen wonen, is het belangrijk dat er niet alleen grote villa’s in het buitengebied gebouwd worden, maar ook andere type woningen te vinden zijn. Om deze voorstelbaar te maken voor initiatiefnemers, vroeg gemeente Voorst aan Open Kaart om voorbeeldwoningen te ontwerpen. Deze voorbeelden gebruikt de gemeente ter inspiratie in gesprekken met inwoners die plannen maken om te bouwen. 

Projectdetails

Locatie
Gemeente Voorst, Nederland

Opdrachtgever
Gemeente Voorst

Periode
Augustus 2023 – maart 2024

Type
Woningen, nieuwbouw, inspiratie

Projectteam
Hanneke Stenfert, Sophie Lok, Molly Wallwork

Voorbeeldontwerpen

De vijftien voorbeelden die Open Kaart maakte, laten zien wat er mogelijk is. Ze laten woningen zien van klein tot groter en van vrijstaand tot geschakeld. Sommige woningen zijn geschikt voor ouderen, anderen juist voor starters of voor gezinnen. 

Alle voorbeelden sluiten qua vorm en uitstraling aan bij de schuren, boerderijen en erven die in het buitengebied van Voorst te vinden zijn. Zo verwijzen de woningontwerpen onder andere naar een veldschuur, een Hallehuis of een hooiberg. 

#1 Compacte schuurwoning

Het meest compacte voorbeeldontwerp is een vrijstaande woning van zo’n 40 m2. De woning heeft de vorm van een schuur en het kleine volume past goed op een bestaand erf. Alles is op de begane grond, dus de woning is ook geschikt voor ouderen. 

#5 Gezinswoning met lage goten

Een van de andere ontwerpen verwijst niet naar een schuur, maar naar een Hallehuis. Dit is een boerderijtype met lage goten en een grote kap. Het voorbeeldontwerp is 120 m2 en bijvoorbeeld geschikt voor een gezin.

#15 Wonen in een steltenberg

Naast de schuur- en boerderijtypologieën, is het soms ook passend om een woning te bouwen die verwijst naar andere gebouwen op een boerenerf, zoals een fruitschuur of steltenberg. Deze moderne steltenberg biedt ruimte aan twee woningen van zo’n 60 m2. 

Inspiratie voor een divers woningaanbod en een leefbaar platteland

Naast vrijstaande woningen en twee-onder-één-kapwoningen, ontwierpen we ook geschakelde woningen. De voorbeelden kunnen in een bestaand erf ingepast worden of in combinatie gebruikt worden voor de realisatie van een nieuw erf. 

Wanneer initiatiefnemers zich melden bij gemeente Voorst met de vraag om één of meerdere woningen te bouwen, worden de voorbeelden ter inspiratie gedeeld. Zo worden initiatiefnemers gestimuleerd ook woningen voor starters, ouderen of andere doelgroepen met een kleinere portemonnee in hun plannen op te nemen. Met deze woningen dragen ze bij aan een divers woningaanbod in het buitengebied; onmisbaar voor een leefbaar platteland. 

Locatie Project

Gerelateerd aan dit project

Projecten, nieuws en kennisartikelen gerelateerd aan inspiratie voor woontypologieën. 

Meer weten?
Mail hanneke@deopenkaart.nl
of bel 06-30281636