Nieuwe perspectieven voor vluchtelingen in de knel

Wat ooit begon als spontaan inspringen op een hulpvraag, voorziet nu in een structurele behoefte. Stichting Vluchtelingen in de Knel werkt aan nieuwe perspectieven voor afgewezen vluchtelingen. Een team van 7 experts en circa 80 vrijwilligers biedt sociale, medische en juridische begeleiding aan vluchtelingen die tussen wal en schip vallen. Deze mensen hebben vaak nog een procedure lopen, maar geen recht meer op een plek in een asielzoekerscentrum.

Het klooster waar een aantal nonnen het werk begon, was provisorisch ingericht en kende een slecht binnenklimaat. Het kantoor van de non-profit organisatie is het best te omschrijven als een mierennest. Het is een informele plek waar cliënten en vrijwilligers in en uit lopen, maar ook een vertrouwensplek waar vluchtverhalen en medische dossiers besproken worden; een werkplek waar cognitief en emotioneel belastend werk wordt uitgevoerd en een loket waar wekelijks leefgeld wordt uitgegeven. Dit zorgde voor een gebrek aan privacy en een stressvolle werkomgeving.

De jarenlange ervaring in het gebruik van de ruimtes is actief ingezet om tot een optimaal ontwerp te komen. Middels een maquetteworkshop is het gebruik op verschillende momenten van de week nagebootst. Vluchtelingen hebben bovendien geholpen bij de uitvoering: niet alleen bij verhuizen en inrichten maar ook als meubelmaker. Mede daardoor is het vernieuwde kantoor al snel omarmd als eigen plek.

Met beperkte ingrepen is binnen de bestaande kaders ruimte gegeven aan een complex programma. Nieuwe perspectieven werden onder meer gevonden door de verlaagde plafonds te verwijderen. Hierdoor kon zelfs een verdiepingsvloer worden toegevoegd die ruimte biedt aan rustige werkplekken. Het zorgt er ook voor dat de aanwezige ramen weer geopend kunnen worden en een oud glas-in-loodraam zichtbaar werd. Door inbouwkasten en geïntegreerde ledverlichting kan de beperkte ruimte efficiënt worden benut. De toepassing van staal en glas verenigt de behoefte aan meer afgesloten ruimtes met de noodzaak de sociale veiligheid te vergroten. Het gebruik van kleuren maakte een omslachtig sleutelsysteem voor de spreekkamers overbodig.

De gedetailleerde kennis van het gebruik is in dit project op vanzelfsprekende wijze verenigd met de verborgen historische kwaliteiten, waardoor een breed gedragen en leesbaar ontwerp is ontstaan.

projectdetails

locatie: Eindhoven

type: kantoor, verbouwing, interieur

opdrachtgever: Vluchtelingen in de Knel

periode: dec. 2016 - juni 2018