Een nieuw erf voor polder Nijbroek Inwoners van polder Nijbroek hebben gezamenlijk het initiatief genomen een leegstaand boerenerf een nieuwe bestemming te geven. Daarmee geven zij invulling aan de door Open Kaart en bewoners opgestelde visie op […]

Veranderende boerenerven Boerenerven zijn in beweging. Open Kaart begeleidt diverse boeren bij het maken van plannen voor hun veranderende erf. De uitdaging is om individuele wensen te koppelen aan lokale maatschappelijke opgaven. Zo komt samenwerking tussen erfbewoners, […]

Hoe ziet de toekomst van ons platteland eruit? Die vraag lijkt weer actueler dan ooit, ook in gemeente Voorst, het landelijk gebied tussen de steden Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Terwijl de steden plannen maken voor allerlei uitbreidingen, […]

Hoe kom je als gemeente, provincie of waterschap tot goede keuzes in ruimtelijke opgaven waar verschillende belangen lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan? Co-creatie kan uitkomst bieden door een verrassende derde weg te vinden. Een co-creatief ontwerpproces […]

Werken aan de toekomst van het landelijk gebied In gemeente Voorst, landelijk gebied tussen de steden Deventer, Apeldoorn en Zutphen, is de druk op de ruimte heel concreet voelbaar. Het platteland is dé plek waar grote maatschappelijke […]

Een toekomstbeeld voor de Schaapsdrift door de ogen van bewoners In de Arnhemse Schaapsdrift praten bewoners mee over de toekomst van hun buurt. Gemeente Arnhem heeft de buurt op het oog voor de bouw van woningen. Open […]

Een plan voor de Duurzame Polder In de polder tussen Oss en Den Bosch wordt gewerkt aan een moeilijke én moedige opgave. Boeren hebben zich verenigd en het initiatief genomen om duurzame energie op te wekken met […]

Verkenning van oplossingen voor hoogwater rondom ‘s-Hertogenbosch We worden steeds vaker verrast door extreme regenbuien en hoogwater. In de omgeving van ‘s-Hertogenbosch komt via meerdere rivieren veel water bij elkaar. Het wordt, vooral in de winter, steeds […]

Sturen op de onderstroom Share on twitter Share on facebook Share on linkedin Hoe kunnen noodzakelijke opgaven zoals het toevoegen van woningen, verduurzaming en klimaatadaptatie bijdragen aan het verbeteren van bestaande woonwijken? In Arnhem Zuid maakten we […]