Een toekomstbeeld voor de Schaapsdrift door de ogen van bewoners

  • Gebiedsontwikkeling

In de Arnhemse Schaapsdrift praten bewoners mee over de toekomst van hun buurt. Gemeente Arnhem heeft de buurt op het oog voor de bouw van woningen. Open Kaart schreef samen met bewoners ‘het verhaal van de Schaapsdrift’, een toekomstbeeld door de ogen van de mensen die er wonen en werken. De uitgangspunten en kwaliteiten uit dit toekomstbeeld vormen de basis voor het ontwerp dat de gemeente maakt.

Ontwerpopgave

Bewoners van de Schaapsdrift werden onaangenaam verrast door grootschalige sloopplannen voor hun buurt. Na onrust en protesten besloot de gemeente de ambities bij te stellen. Het uitgangspunt verschoof daarmee van sloop naar inpassing van nieuwbouw in de bestaande bebouwing.

Hoe kan dit eruit zien? Door deze vraag samen met bewoners te beantwoorden, wordt de basis voor een meer gelijkwaardig gesprek tussen bewoners en gemeente over de toekomst van de Schaapsdrift gelegd.

Projectdetails

Locatie
Schaapsdrift, Arnhem

Opdrachtgever
Gemeente Arnhem

Periode
april – juli 2023

Type
Visie, gebiedsontwikkeling

Projectteam
Jurrian Arnold, i.s.m. Frans Soeterbroek

Publicaties

Gezamenlijk op zoek naar kernkwaliteiten

Wie als buitenstaander door de Arnhemse buurt de Schaapsdrift wandelt, zal de geuzentitel ‘klein België’ herkennen. Een bonte verzameling gebouwen lijkt er willekeurig te zijn gebouwd. Woningen worden afgewisseld met bedrijven en loodsen.

Maar in deze diversiteit schuilt ook de kracht van het buurtje. De lokale verscheidenheid aan woningen en voorzieningen in karakteristieke gebouwen geeft de buurt een dorps karakter met een vriendelijk gezicht. Het maakt het tot een plek waar bewoners met plezier wonen.

Bijzonder is ook de beek die dwars door de buurt loopt. De beek is vrijwel onzichtbaar en loopt deels ondergronds. Maar vanuit enkele achtertuinen én via een glazen plaat in de vloer van een van de bedrijfsgebouwen is de beek te zien.

Een verbindend verhaal

In ‘het verhaal van de Schaapsdrift’ worden de verschillende waarden en kwaliteiten van de buurt die we in gesprek met bewoners ontdekken bij elkaar gebracht. Ook worden verbeterpunten op een rij gezet. Zo is verloedering van beeldbepalende panden een aandachtspunt en ook zien bewoners ruimte voor meer groen in de straten.

Vervolgens schetst het verhaal een toekomstbeeld. Het toekomstbeeld verwoordt hoe oude en nieuwe bebouwing samengaan; hoe de nieuwbouwplannen een impuls geven aan de bestaande karakteristieke panden; hoe water en groen als verbindende elementen worden ingezet tot een buurt waar de oude beek weer hoor- en zichtbaar door de buurt stroomt; en waar nog steeds een diverse groep aan mensen zich thuis voelt, jong en oud, met een krappe of ruime beurs. 

Dit gedeelde toekomstbeeld verbindt buurtbewoners én vormt de start van hernieuwde samenwerking met de gemeente.

Bewonersperspectief in de planvorming

Het toekomstbeeld geeft een aanvullend perspectief op de eerdere studies en visies voor de buurt, nu vanuit de ogen van de mensen die er wonen en werken. Het biedt aanknopingspunten voor de ontwerpers van de gemeente, die met een hernieuwde blik aan de slag gaan met een ontwerp voor de toekomst van de Schaapsdrift. ‘Het verhaal van de Schaapsdrift’ is daarmee een handreiking om de wensen van bewoners en de plannen van de gemeente dichter bij elkaar te brengen én om ook in vervolgstappen samen te werken.

Locatie Project

Gerelateerd aan dit project

Projecten, nieuws en kennisartikelen gerelateerd aan dit project

Meer weten?
Mail jurrian@deopenkaart.nl
of bel 06-51841884