Een kerk die groeit binnen haar muren Brochure Share on twitter Share on facebook Share on linkedin De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Gouda stond voor de opgave haar kerkgebouw op te knappen en zocht naar meer mogelijkheden […]

In de Delftse wijk Buitenhof is een sociale print- en kopieerzaak geopend: Kopie Koffie. Profi printwerk, goede koffie én een sociale functie voor de buurt. Open Kaart gaf vorm aan het uitgangspunt om inrichting, aankleding en uitstraling optimaal te laten bijdragen aan de doelstellingen van de sociale onderneming. Keuzes over bedrijfsvoering, huisstijl en ruimtelijke ingrepen konden daardoor in samenhang worden genomen. (meer…)

Een stappenplan voor verbetering Share on twitter Share on facebook Share on linkedin Een ruimte waar alles kan, waar iedereen zich thuis voelt en die neutraal maar toch sfeervol is. Voor de Tuinkamer van een monumentaal grachtenpand […]

Ontwerpen voor maatschappelijke impact Download Brochure Share on twitter Share on facebook Share on linkedin Een sociale print- en kopieerzaak in de Delftse wijk Buitenhof: KopieKoffie. Profi printwerk, goede koffie én een sociale functie voor de buurt. […]

Organisaties die hun medewerkers aan zich willen binden, investeren niet alleen in een gezonde en functionele werkomgeving, maar ook in betrokkenheid en informele ruimte. Vanuit die gedachte is de inrichting van werkomgevingen gebaat bij meer aandacht voor thuisgevoel. Daarbij kunnen bedrijven wat leren van maatschappelijke organisaties, die drijven op de verbondenheid van vrijwilligers en verenigingsleden. Het is de kunst een combinatie te realiseren van maatwerk in het ontwerp en ruimte om een plek zelf verder in te richten.

(meer…)

Werken aan een nieuw perspectief Brochure Share on twitter Share on facebook Share on linkedin Stichting Vluchtelingen in de Knel werkt aan nieuwe perspectieven voor afgewezen vluchtelingen. Een team van 7 experts en circa 80 vrijwilligers biedt sociale, […]

De drager kan het beste zeggen waar de schoen wringt, luidt het gezegde. Daarmee onderscheidt een ontwerpopdracht voor een zittende gebruiker zich van andere opgaven. Transformatie van een gebouw of buurt ‘in bewoonde staat’ klinkt als eenvoudig finetunen, maar dwingt zowel architect als opdrachtgever om anders naar het bestaande te leren kijken.

(meer…)

Een kerk die groeit binnen haar eigen muren. De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Gouda staat voor een grote renovatieopgave van haar kerkgebouw uit 1974. Groot onderhoud, verduurzaming en uitbreiding gaan samen met beslissingen over hoe het gebouw in de toekomst gebruikt gaat worden. Om zoveel mogelijk draagvlak te krijgen voor de plannen betrekt Open Kaart gemeenteleden direct bij het proces. Inmiddels is het Voorlopig Ontwerp afgerond. (meer…)

Gastvrijheid klinkt als een goed streven, maar kan gek genoeg te weinig ruimte overlaten voor gedeeld eigenaarschap. Zo’n streven kom je bijvoorbeeld tegen in verzorgingshuizen, waardoor bewoners zich er te gast voelen in plaats van thuis. Eenzelfde […]