Een nieuw erf voor polder Nijbroek Inwoners van polder Nijbroek hebben gezamenlijk het initiatief genomen een leegstaand boerenerf een nieuwe bestemming te geven. Daarmee geven zij invulling aan de door Open Kaart en bewoners opgestelde visie op […]

Co-creatie van een bijzonder stukje binnenstad De Nieuwe Groenmarkt in Haarlem staat ook wel bekend als Sociale Boulevard. Het is een opvallend rustige straat middenin het bruisende centrum van Haarlem. De plek kent een rijke geschiedenis van […]

Een toekomstbeeld voor de Schaapsdrift door de ogen van bewoners In de Arnhemse Schaapsdrift praten bewoners mee over de toekomst van hun buurt. Gemeente Arnhem heeft de buurt op het oog voor de bouw van woningen. Open […]

Werken aan biodiversiteit in 8 Europese steden Acht Noord-Europese steden werken samen aan een betere biodiversiteit in de stad. Kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden trekken samen op in lokale projecten. Zo kunnen ze van elkaars ervaringen leren. […]

Water in Polder Nijbroek In Polder Nijbroek, tussen IJssel en Veluwe, vormt het watersysteem de basis van het landschap. De structuur van de 14e eeuwse ontginning is goed bewaard gebleven, maar klimaatverandering vraagt nu om het aanpassen […]

Een toekomst voor veenweidegebied De Hegewarren is een polder van ongeveer 400 hectare in het Lage Midden van Friesland. Een nieuw perspectief voor dit veenweidegebied is nodig, want de bodem zakt. Elk jaar klinkt de veenlaag weer […]